Omega-3 - framtida vapen mot barncancer i nervsystemet?
Ny forskningstudie visar hur Omega-3-fettsyran DHA kan fungera både som ”svärd och sköld” mot vissa cancerformer. DHA finns framför allt i fet fisk så som i lax och makrill. (Foto: Paul J Richards/AFP)


Ny studie visar hur Omega-3-fettsyran kan fungera både som ”svärd och sköld” mot vissa cancerformer. Upptäckten ger hopp om att fettsyran ska kunna användas som ett komplement vid cellgiftsbehandling av barn med cancer i nervsystemet.

Ett samarbete mellan professor Per Kogners forskargrupp vid Karolinska Institutet och professor Charles N Serhans grupp vid Harvard Medical School har utmynnat i ny viktig kunskap i behandlingen mot vissa cancerformer, såsom neuroblastom (cancer i nervsystemet), som är den vanligaste cancerform som drabbar små barn. Sjukdomen bildar tumörer och prognosen att tillfriskna är mycket dålig, omkring 40 procent av barnen dör av sjukdomen, framgår det i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Omega-3 fettsyran DHA finns framförallt i fet fisk. Man känner sedan tidigare till att fettsyran kan döda vissa typer av cancerceller och skydda friska nervceller från celldöd. Nu har forskarna fokuserat på att mer ingående förstå vad som händer med DHA inuti cancercellerna.

Det forskarna var intresserade av att studera var de produkter som bildades vid nedbrytningen av DHA och se vilka som har en dödlig effekt på cancercellen. De undersökte också vilka enzym som deltog i nedbrytningen av DHA.

Helena Gleissman, som är forskare vid Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare, kommenterar studiens resultat i pressmeddelandet.

– Vi såg då att DHA bildar både hydroperoxyfettsyror och hydroxyfettsyror inne i cancercellen. Dessa fettsyror är oxiderade med hjälp av enzym som kallas 5- och 15-lipoxygenas, men de kan också oxideras automatiskt. Framför allt hydroperoxyfettsyran gör att cancercellerna genomgår programmerad celldöd.

Hon förklarar också att även i friska nervceller kan DHA omvandlas till dessa celldödande oxiderade fettsyror, men att de sedan omvandlas vidare till substanser som kallas resolviner och protektiner. Det innebär att ingen ansamling av oxiderade fettsyror sker som kan leda till celldöd. Det är framförallt protektiner som kan skydda nervceller från celldöd, vilket forskarna ser som intressant ur ett framtida behandlingsperspektiv, eftersom varken resolviner eller protektiner bildas i neuroblastomceller.

– På samma gång som DHA dödar cancerceller i nervsystemet via hydroperoxyfettsyror, skyddar DHA friska nervceller från celldöd via protektiner. Om vi kan hitta ett sätt att styra denna process finns det alltså en god chans att DHA kan verka som både svärd och sköld mot neuroblastom och fungera som ett komplement till cytostatikabehandling, säger Helena Gleissman.

Nästa steg för forskarna är att gå vidare och undersöka hur man på bästa sätt kan använda DHA i cancerbehandling.