Omega-3 fetter viktiga för hjärnan
Lax, tonfisk och sardiner är mycket bra källor för omega-3 fettsyror. (Foto: Louise Valentine/The Epoch Times)


De flesta av oss tilltalas inte av utsikten att förlora våra sinnesförmågor i takt med att vi åldras. Nyligen pulicerade forskningsresultat hävdar att höga nivåer av DHA (dokosahexaensyra, en omega-3 fettsyra som finns främst i vissa fisksorter) har en koppling med en påtagligt minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom.

Dessa studier kan inte användas för att i egentlig mening bevisa att det är DHA som är den kritiska faktorn för hjärnan, men det är känt att DHA utgör en signifikant del av fettet som finns i nervcellernas membran i hjärnan. Med tanke på detta är det inte så svårt att föreställa sig att höga nivåer av DHA i kroppen kan vara viktigt för hjärnfunktionen.

Kopplingen mellan konsumtion av fisk, omega-3 nivåer och hjärnfunktion kontrollerades i två studier som finns i november månads utgåva av tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. I en av dessa studier undersöktes förhållandet mellan intag av fisk och hjärnfunktionen hos mer än 2000 norrmän i åldrarna 70-74. [1]. Forskarna fann att om man äter i genomsnitt 10 g eller mer fisk om dagen, jämfört med att äta mindre fisk, får man bättre hjärnfunktion och minskar risken för att prestera dåligt kognitivt.

En sak som stärker tanken att det är något i fisken som är nyttigt för hjärnan är det faktum att det fanns ett dosrelaterat förhållande mellan intag av fisk och hjärnfunktionen. Med andra ord, ju mer fisk som åts, desto bättre fungerade hjärnan. Detta samband kvarstod upp till ett intag av 75 g per dag, men efter det verkade det inte förekomma några ytterligare fördelar.

I den andra studien mätte forskare blodnivåerna av omega-3 fetter hos fler än 800 män och kvinnor i åldrarna 50 till 70 år och jämförde dessa med hjärnfunktionen [2]. Deltagarna i denna studie kontrollerades under en period av tre år. Individer med högre nivåer av omega-3 fetter var signifikant mindre benägna att göra dåligt i två tester av kognitiv prestation, men det fanns dock inget samband mellan omega-3 nivåer och andra tester av hjärnfunktionen, inkluderat minne och språkbehärskning.

Författarna till den andra studien manar till kontrollerade och slumpmässiga studier för att tydligare fastställa omega-3 fetternas förmåga att bevara eller förbättra hjärnfunktionen. Sådan forskning, om den utförs korrekt, skulle hjälpa till att en gång för alla fastställa huruvida omega-3 fetter kan hjälpa till att bevara hjärnfunktionen i takt med att vi åldras.

Referenser:
1. Nurk E, et al. Cognitive performance among the elderly and dietary fish intake: the Hordaland Health Study. American Journal of Clinical Nutrition 2007; 86(5): 1470-8.
2. Dullemeijer C, et al. n 3 Fatty acid proportions in plasma and cognitive performance in older adults. American Journal of Clinical Nutrition 2007; 86(5): 1479-85.

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Översatt frånengelsk version