Omega 3-fetter minskar barnallergier


Blivande mammor kan nu med enkla medel minska förkomsten av allergier. Omega 3-fetter har nämligen visat sig ha en skyddande effekt mot barnallergi. En studie vid Lidköpings universitet visar att ettåringar vars mammor ätit fiskolja under graviditet och amning fick betydligt mindre allergiska reaktioner än de barn som inte fått detta tillskott.

-Vi har kunnat visa att omega 3 påverkar mammans immunologiska profil åt ett mindre inflammatoriskt håll. Teoretiskt kan detta också påverka barnets immunsystem, vilket stöds av resultatet av pricktesterna, säger immunbiologen Malin Fagerås Böttcher, som lett studien tillsammans med barnallergologen Karel Duchen.

Studien som startade 2005 omfattade 145 gravida mammor från familjer med hög risk för allergi och astma. Från 25:e graviditetsveckan till och med tredje amningsmånaden fick de äta nio kapslar med olja varje dag. Hälften fick fiskolja med hög halt av omega 3-fettsyror, andra hälften fick placebo (overksam substans) i form av sojaolja.

Eftersom studien var dubbelblind visste varken deltagarna eller forskarna vilka som fått placebon och vilka som fått olja med omega 3-fettsyror.

Det visade sig att ”fiskoljebarnen” vid ett års ålder hade mindre än hälften så mycket reaktioner på ägg som placebogruppen. Detta är ett viktigt fynd då just allergisk reaktion mot ägg tidigt i livet är starkt kopplat till senare utveckling av allergisk sjukdom som eksem och astma.

Alla barn har nu fyllt två år och genomgått en klinisk undersökning avseende eksem, pricktestats för ägg, mjölk och katt och lämnat blodprov.

Att förekomsten av mindre allergier verkligen är en effekt av omega 3-fetter styrks av en immunologisk studie av mammornas blod. De kvinnor som fick fiskolja har mindre prostaglandin E2 i blodet än de andra. E2 är en substans som triggar allergiska immunreaktioner, och man vet att den trycks tillbaka när halten av omega 3 ökar.

Studien ska under hösten kompletteras med immunologisk undersökning av barnens blod och en eksemkontroll.

Forskarna hoppas även kunna följa barnen längre upp i åldrarna för att se om och hur de utvecklar luftvägsallergier.