Ombildning av regeringen med Lööf, Ek och Hatt


Fredrik Reinfeldt kallade till presskonferens i Rosenbad på torsdagsförmiddagen för att meddela ombildning i regeringen. Den nya centerledaren Annie Lööf ersätter Maud Olofsson som näringsminister och chef över Näringsdepartementet.

Annie Lööf sade till pressen att hon med valet av de nya statsråden format sitt och Centerpartiets lag i regeringen. Som näringsminister vill hon lyfta fram företagande, entreprenörskap och innovationskraften som grunden för Sveriges välstånd och utveckling. På hennes bord hamnar även regionsfrågor.

– Att stärka den enskilde företagaren är dessutom en självklar del i en grundsyn där man sätter människor framför systemen, sa den nyutnämnda ministern.

En medlem i Annie Lööfs lag är Lena Ek som blir miljöminister i stället för Andreas Carlgren. Lena Ek lämnar sitt arbete som EU-parlamentariker i Bryssel där hon bland annat arbetat med miljöfrågor. Det finns två frågor Ek prioriterar: ny teknik och innovation men även havsfrågor som varit ett viktigt inslag i hennes liv.

Den tredje damen i laget är Anna-Karin Hatt som visserligen redan sitter i regeringen som it-minister, men nu även får ta ansvar för energifrågorna. Hatt vill fortsätta och fullfölja omställningen till ett hållbart samhälle med mer förnybar energi och energieffektivisering. Hon vill också värna om konsumenternas ställning och stärka den på energimarknaden.