Om växtsteroler, kolesterol och hjärtat
Allt fler forskningstudier bekräftar matens betydelse för hälsan. Trenden verkar gå mot att vi litar mer till naturens eget apotek. Hippokrates som anses vara läkekonstens fader visste att mat är medicin. (Foto: AFP/Alberto Pizzoli)


Forskare vid universitetet i Göteborg och Umeå har sett att en kost rik på växtsteroler, ett ämne som finns naturligt i vegetabilier, kan sänka kolesterolnivåer och minska risken för hjärtinfarkt. Men frågan kvarstår: Är faran med kolesterol en myt? Det finns experter som tror det.

Ett forskarlag vid  Sahlgrenska akademin och Umeå Universitet har studerat över 77 000 personer i Västerbotten och det visade sig att personer som hade ett högt intag av växtsteroler också hade i genomsnitt tre procent lägre kolesterolvärden jämfört med dem som hade ett lågt intag.

”Vi kan som första forskargrupp i världen också visa att kostintaget av naturligt förekommande växtsteroler tycks påverka risken att senare insjukna i hjärtinfarkt. Män med ett högt intag av växtsteroler hade 24 procents lägre risk för hjärtinfarkt, jämfört med män med ett lågt intag av växtsteroler”, säger Sofia Klingberg en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hos kvinnor sågs inte motsvarande effekt, vilket kan bero på att kolesterolvärdet inte anses vara en lika stark riskfaktor för hjärtinfarkt hos kvinnor och i studien undersöktes inte lika många kvinnor, förklarar forskarna.

Växtsteroler hämmar upptaget av kolesterol i tarmen. Sedan 50 år tillbaka har det varit känt att växtsteroler kan sänka kolesterolnivån i blodet.

Alla vegetabilier innehåller växtsteroler men mängden varierar. Över 40 olika växtsteroler har identifierats. 

De högsta halterna finner man i olika oljor från växtriket som majsolja och rapsolja.

Även i bröd, frukt och nötter finns det rikligt med växtsteroler medan innehållet i  grönsaker varierar mycket. Broccoli innehåller mycket medan ärter endast innehåller lägre halter.

Växtsteroler tillsätts även på konstlad väg i produkter som margarin och så kallad ‘functional food’.

Men för att kunna tillsättas i större mängd i mat måste växtsterolerna först modifieras kemiskt med fettsyror eller emulgera dem med fosfolipider,”esteriferas”, vilket ökar deras löslighet.

Gunnar Lindgren, debattör och miljöforskare har kritiskt granskat livsmedelsindustrins tillverkning av margarin.

”De fetter som
finns i margariner har genomgått en synnerligen brutal kemisk behandling. Orsaken till detta är att man först vill framställa en fettmassa utan naturlig smak, lukt och färg. Dessa kemiska behandlingar kallas ”raffinering”, skriver han på sin hemsida.

Det finns experter som ifrågasätter ett alltför högt intag av livsmedel där man tillsatt växtsteroler då de kan ge en effekt som påminner om östrogen och kan ge hormonella rubbningar och även hämma upptaget av viktiga vitaminer.

I en artikel i Expressen 2003 varnade toxikologen Ulf Hammerling för margarin med växtsteroler som marknadsförs för att skydda mot höga blodfetter.  ”Äldre samt gravida och ammande kvinnor bör undvika det helt.”

Uffe Ravnskov, docent och oberoende forskare i Lund, har sedan flera år ifrågasatt nyttan med att sänka kolesterolhalten överhuvudtaget.

Han anser att det inte är ofarligt att sänka kolesterolnivån och hänvisar till att det finns många studier som visat att äldre människor med högt kolesterol lever längst.

Källor

Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet

Läkartidningen

Kostdoktorn

Uffe Ravnskov hemsida

Gunnar Lindgrens hemsida