Olympiska sägner - hjältar och legender
Rhea för sin son Zeus till fadern Chronos


De olympiska spelen är välkända och uppskattade tillställningar i modern tid. De står som en symbol för en förenad värld, fred, sportmannaskap och spänning som de idrottsliga tävlingar medför.

Många känner redan till att Olympiaden har sitt ursprung i Grekland men det faktiska ursprunget har förblivit okänt till dags dato, och förlorats i tidens dimma. Emellertid har många myter överlevt som ger oss olika redogörelser för hur spelen började. I den traditionella grekiska mytologin vandrar människa och gudar i världen i ett nära samröre. Grekerna använde dessa myter för att vidarebefordra sin historia, lära läxor eller för att förklara några naturfenomen. Av berättelserna kring de olympiska spelens ursprung  finns tre som är de mest populära.

Första legenden: Zeus

Den första legenden berättar om skapelsen av universum och ett krig om kontrollen över himlen och jorden. Grekerna tror att det rådde kaos före tidens början och universums födelse. Kaos var ett formlöst ingenting och ett mörkt tomrum. Slutligen gav kaos födelse till en Titan känd som Gaia – jorden. Hon i sin tur födde sedan Uranus – himlen för att bli hennes jämlike och för att skydda henne. Tillsammans födde de fram fler Titaner: havet, intelligensen, stjärnorna, vinden, floderna, solen, månen, gryningen, minnet, ödet och Rhea som var förutbestämd att bli gudarnas moder.

Den yngste Titanen fick namnet Cronus. Han skulle en dag störta sin far Uranus och göra sig själv till härskare över alla ting och bli far åt gudarna. Uranus hatade alla sina barn och när Gaia födde ett släkte jättar, Cycloper och monster lurade han in dem djupt inuti jordens inre. Detta orsakade Gaia mycket sorg så hon skapade en klinga som hon gav åt Cronus att använda mot sin far. Genom att använda klingan kastrerade Cronus Uranus och deklarerade sig själv som härskare över himmel och jord. Han tog sedan sin syster Rhae till fru. Emellertid var allt inte gott och väl eftersom det förutspåtts att en dag skulle hans barn övermanna och störta honom på samma sätt som han gjort med sin egen far. Självfallet var han inte glad när Rhae blev gravid. Hon födde fem barn: Hestia, Demeter, Hera, Hades, and Poseidon. Efter att var och en fötts fram svalde han dem genast för att försäkra sig om att de inte skulle kunna övermanna honom.

Men när Rhae födde sin sjätte son Zeus gömde hon honom på ön Kreta och lade istället en sten i barnlindorna. Cronus misstog stenen för barnet och svalde den utan att veta. Fri från syskonens öde, fostrades Zeus av Gaia tills han hade åldern inne för att befria sina bröder och systrar. Han lurade Cronus att dricka ett elixir som fick honom att kräkas upp sina barn. Som en följd bröt ett häftigt krig ut mellan Titaner och Gudar om kontrollen av universum. Slutligen lyckades Gudarna övermanna Titanerna och fängsla dem på den djupaste och mörkaste platsen i universum.

Den slutliga kampen utspelade sig vid Olympia där Zeus och Cronus möttes för strid. De brottades under en avsevärd lång tid innan Zeus kunde övermanna sin far. Då kriget var över deklarerade Gudarna sig själva som härskare över universum. För att högtidlighålla hans seger etablerade Zeus de Olympiska spelen på Olympia så att alla skulle minnas hans tävling med Cronus.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/life/olympic-olympics-gods-greek-mythology-2325.html