Oljeutsläpp kan öka arsenikhalten i världshaven
Olja täcker växter och oljeabsorberande material medan hård vind och höga vågor gjorde att arbetet med att rensa upp på stranden i Port Fourchon, Louisiana, ställdes in den 7 juli 2010. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


Oljeutsläpp kan höja halterna av giftig arsenik i världshaven och därmed skapa ett långsiktigt hot mot de marina ekosystemen, påstår forskare vid Imperial College i London.

Arsenik förekommer naturligt i havsvatten, men vid höga koncentrationer kan det orsaka födselskador hos vattenlevande djur, störa fotosyntesen hos marina växter samt komma in i näringskedjan, och därigenom döda fåglar och andra djur som livnär sig på de drabbade organismerna.

Förutom att oljan innehåller arsenik kan den också täppa igen det naturliga filtreringssystemet i havsbottensediment, som avlägsnar arsenik från havsvatten, säger forskarna till tidningen Water Research.

”Vi genomförde vår undersökning innan utsläppet i Mexikanska golfen inträffade, men den ger oss stora insikter i potentiella, nya miljöhot i området”, säger huvudförfattaren Wimolporn Wainipee i ett pressmeddelande.

”Tusentals liter olja läcker ut i världshaven varje år från stora utsläpp, oljeborrning till havs, och rutinmässigt underhåll av oljeriggar, vilket betyder att många platser riskerar förhöjda arseniknivåer.”

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38844/