Oljekatastrofen den värsta i USA:s historia
Arbetare förbereder länsor som ska hindra olja från att nå kusten och skydda våtmarker från oljeutsläppet i Mexikanska Golfen, den 13 maj i Hopedale, Louisiana (Foto: John Moore/Getty Images)


Den 20 april 2010 kablades ut nyheterna om en undervattensexplosion på 5000 meters djup i Mexikanska Golfen varvid 210 000 liter olja per dag började forsa upp ur borrhålet och ut i havet. Elva personer omkom när oljeplattformen exploredade och sjönk i havet.

Det var inte bara en läcka såsom ursprungligen rapporterats av företaget utan en oljekaskad från en rörledning med varm olja och gas som sprutade ut i det iskalla vattnet. Trycket från explosionen utlöste katastrofen. Uppgifter om mängden av olja som läckte ut har varierat beroende på svårigheten att få överblick över situationen och uppskatttas nu efter en månad till 800 000 liter per dag.

Arbetarna på oljeplattformen Deepwater Horizon hade provborrat och funnit råolja. De höll på att avsluta arbetet genom att täppa till borrhålet med cement. Tidningen Ny Teknik har intervjuat experter på djupvattensborrning med erfarenheter från Norge, som säger det vara allmänt känt att risk finns för gasbubblor på så djupt vatten vilka kan orsaka explosioner och bränder.

Den engelskpråkiga Epoch Times-tidningen (EET) skriver att en anställd som intervjuades av CBC-programmet 60 minutes uppgav att säkerhetsventilen som skulle skydda borrhålet hade skadats och inte fungerade. Över borrhålet skall det finnas en säkerhetsventil, en så kallad ”blow out preventer” (BOP), vilket är en enorm stålkonstruktion, som ska försegla borröret och förhindra explosioner.

Direkt efter olyckan sändes flera undervattensrobotar ner för att få igång säkerhetsventilen och stänga av röret så att oljan från reservoaren inte skulle läcka ut. Detta misslyckades dock. Orsaken enligt CBS-programmet sägs vara att säkerhetsanordningen redan var ur funktion. Det antyds också att den BOP som operatören av riggen Transocean använde, inte hade akustisk fjärrstyrning för säkerhetsventilen.

Hårda vindar och dåligt väder har försvårat ansträngningarna med att stoppa spridningen av oljan, som nu närmar sig kusternas känsliga våtmarker.

Enligt de senaste nyheterna i medier har BP nu lyckats pumpa upp 2000 fat råolja per dag genom ett rör som en undervattensrobot fört ner i ett av de läckande borrhålen. Man tror sig nu fånga upp nästan 40 procent av vad som dagligen läcker ut. Oljan lagras sedan i ett borrfartyg.

EET skriver att fiskare har bland sina fångster hittat fiskar som är klibbiga av olja. Ett forskningsfartyg som samlat information om utsläppet har upptäckt att det under vattenytan finns ett 15 km långt och 5 km brett oljebälte som är 100 meter tjockt. Oljan kan förstöra levande varelser i havet genom att förbruka syre under vatten.

BP:s vd Tony Hayward tror att oljespillet kommer att förändra villkoren för oljeindustrin i området, men inte att det kommer att leda till ett borrstopp. Han säger att USA och världen behöver den här oljan då nästan 30 procent av USA:s oljeproduktion kommer från Mexikanska golfen.

Han har också väckt vrede med ett uttalande om att oljespillet i havet är ”pyttelitet” jämfört med havets storlek. BP har lovat att ta fullt ansvar för utsläppet och stå för saneringen. Rättmätiga krav för skador kommer BP också att ersätta, enligt The Guardian i Storbritannien.

Den amerikanska kongressen arbetar för närvarande med att utreda skälen till BP:s oljeutsläpp, som nu blivit allmänt känt som den värsta miljökatastrofen i USA:s historia. BP har efter anklagelser om att inte ha lämnat ut all information om oljeläckaget, gått med på en livesändning av en video om händelserna på havsbotten, enligt The Guardian.