Oljan från Exxon Valdez påverkar fortfarande djurlivet efter 20 år
En havsutter, som fått smeknamnet "Belle" av volontärer från centret för räddande av däggdjur, tittar fram ur handdukarna medan den blir torkad den 31 mars 1989, efter att den fått oljan borttvättad, en vecka efter det att oljetankern Exxon Valdez gick på grund den 24 mars 1989 och släppte ut 40 miljoner liter råolja i Prince William-sundet utanför Alaskas kust. (Foto: Chris Wilkins / AFP / Getty Images)


Forskare har upptäckt att kvarvarande olja från Exxon Valdez-utsläppet fortfarande håller på att tas in födovägen av djurlivet i Alaska mer än två decennier efter händelsen.

Exxon Valdez grundstötning i Prince William-sundet den 24 mars 1989, då runt än 40 miljoner liter råolja läckte ut, betraktas som en av de mest förödande miljökatastroferna i historien. Oljan täckte till slut uppskattningsvis 4000 kilometer av havet och dödade en hel del av djurlivet och inverkade negativt på Alaskas fiskeindustri och ekonomi.

En grupp forskare från Kanada och USA, ledda av Daniel Esler från center för Wildlife Ecology vid Simon Fraser University i British Columbia, använde biomarkörer för att mäta effekterna av långvarig exponering för olja på det lokala djurlivet, särskilt på harlekinänder.

Esler säger att en av de mer anmärkningsvärda resultaten av studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Toxicology and Chemistry, är att djuren fortfarande utsätts för oljerester från utsläppet.

– Det har varit det mest överraskande resultatet av den samlade forskningen hittills, i stort sett vet man att oljan finns kvar i miljön så länge och djurlivet fortsätter att vara exponerat för det, så det är oväntat.

Teamet fokuserade sin forskning på harlekinänder eftersom de marina fåglarna har flera egenskaper som gör dem särskilt känsliga för oljeutsläpp, och en är deras kost, sade Esler.

– De äter ryggradslösa djur, små havsdjur som lever i eller på underlaget, och det är en del av problemet, eftersom de förmodligen rör om sedimentet när de söker föda, vilket kan frigöra olja. Dessutom har ryggradslösa djur inte samma mekanismer för att metabolisera olja som ryggradsdjur, så de kan lagra upp olja och då kan den föras vidare i näringskedjan till änderna.

Dessutom har harlekinänder, vilka lever i tidvattenzonen och i grunda tidvattenområden, en liten kroppsstorlek jämfört med andra havsänder.

Studien visade att oljenivåerna var högre i området för Exxon Valdez-utsläppet än i närliggande områden, en slutsats som stöds av flera prover och två oberoende laboratorier.

Esler sade att forskning erkänner ”att varaktigheten för oljeresters förekomst och verkningar inte är begränsade till några år efter oljeutsläppet utan för vissa känsliga arter kan de finnas under flera årtionden.”

Effekterna av Exxon Valdez-utsläppet på både djurlivspopulationer och samhällen har diskuterats av biologer, ekologer och oljeindustrin under åren efter utsläppet.

I en studie som publicerades i januari, visade forskare vid Temple University i Pennsylvania att låga halter av näringsämnen och syre i de lägre skikten av stränderna i Prince William-sundet hindrar biologisk nedbrytning av oljan.

Forskarna beräknar att nästan ca 76 000 liter Exxon Valdez-olja fortfarande finns kvar på stränderna.

Översatt från engelskan:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33668/