Olivextrakt kan sänka blodtrycket
Blommande olivträd i Porto de Mos, Portugal.


Olivbladsextrakt kan sänka kolesterolnivå och blodtryck hos personer som har lätt förhöjt blodtryck, visar en färsk studie. 

Bladen från olivträdet har använts för medicinska ändamål långt tillbaka i mänsklighetens historia. Nutida forskning har också visat att extrakt från olivblad motverkar till exempel bakterier, inflammationer och har en antioxidantisk effekt. 

Högt blodtryck är vanligt i dag och en ökande riskfaktor för hälsan. Tidigare forskning på råttor har visat att extrakt från olivblad kan sänka blodtrycket. För att testa detta på människor gjorde forskare från Schweiz och Tyskland en pilotstudie på 20 enäggstvillingar som hade förhöjt blodtryck. 

Personerna i studien fick antingen placebo, kapslar utan verksam substans eller kapslar med 500 mg eller 1000 mg av olivbladsextrakt EFLA®943. Tvillingparen fick olika slags behandling. Efter att ha ätit extraktet under åtta veckor mätte forskarna blodtrycket och samlade in data om personernas livsstil. 

Studien visade att de som tagit 1 000 mg av extraktet sänkte sitt blodtryck.

De goda effekterna i den här studien kunde härledas till olika “bioaktiva komponenter” hos olivbladet berättade ledaren för studien, molekylärbiologen Perrinjaquet-Moccetti från företaget Frutarom Switzerland Ltd. till Reuters. 

Ett av de viktigaste ämnena i olivbladet är enligt Perrinjaquet-Moccetti ett sammansatt ämne som kallas för oleuropein. Forskning visar också att oleuropein verkar som en antioxidant och kan hjälpa till att slappna av och vidga blodkärlen. 

Örtmediciner kan interagera med mediciner, så den som vill medicinera med olivbladsextrakt bör tala med sin läkare innan man börjar behandlingen.