Olika system för pinyin diskuteras i Taiwan


När det regerande partiet i Taiwan (koumintang) tidigt i oktober meddelade att de hade planer på en standardisering av Taiwans system av romaniserade kinesiska tecken var det inte bara den beräknade kostnaden som bestreds.

Utbildningsministern Cheng Jei-cheng sade att kostnaden inte skulle överstiga motsvarande 30 miljarder amerikanska dollar, rapporterade Central News Agency (CNA) den 21 oktober. Jei-cheng förnekar de rapporter som påstår att priset för en total övergång skulle uppnå ett mångfaldigat större belopp.

Utbildningsministern planerar att ersätta såväl de traditionellt använda Wade-Giles romaniserade tecknen som nyligen introducerats, det politiskt laddade Tongyong Pinyin-systemet, med den internationella standarden Hanyu Pinyin, vilken uppfanns i Kina.

Strax efter att meddelandet offentliggjorts gjorde, enligt Taipei Times sju av Demokratiska progressiva partiets (DDP) regionalpolitiker från landets södra delar ett uttalande i vilket de uttryckte sitt missnöje. De menade att den preliminärt beräknade kostnaden för att konvertera de allmänna tecknen i sju länder skulle motsvara drygt 15 miljarder amerikanska dollar.

Ytterligare invändningar kom från anställda vid myndigheterna i Kaohsiung. De har just avslutat ett tvåårsprogram i vilket de bytt ut majoriteten av sina tecken mot Tongyong Pinyin under den senaste DDP-regeringen. De vill inte spendera ytterligare stora summor på en konvertering.

Tongyong Pinyin-systemet innebär ännu en komplikation. Det instiftades av DDP:s regering för snart ett decennium sedan. Somliga såg det som ett politiskt drag att särskilja sig från Kina genom att inte använda Hanyu Pinyin. Det sades att Tongyong Pinyin kunde behandla romaniseringen av alla talade språk i Taiwan vid sidan av Mandarin.

Tongyong Pinyin, Hanyu Pinyin och Wade-Giles är olika system som översätter kinesiska tecken till ord skrivna med det romerska alfabetet. Wade-Giles är det system som traditionellt använts i Taiwan. Med det kan man producera ord som Lao-Tzu’s Tao Te Ching istället för som med Hanyu Laozi’s Dao De Jing. Trots att Wade-Giles fortfarande används på andra platser i världen har Hanyu Pinyin i stort sett blivit till internationell standard.

För de som motsätter sig en konvertering kom utöver kostnaderna, argumentet att en övergång till Hanyu Pinyin skulle äventyra Taiwans pluralism. Andra varnar för att en utbredningen inte kommer att tillåtas gå längre än så. Frågan har blivit en invecklad, ihållande sak i Taiwans politik och nationalism. Frågan om vilket romaniserat system man ska använda är sammanlänkat med de olika ståndpunkterna för eller emot Kina. 

En ledarartikel i Taiwan News försvarar till exempel Tongyong-systemet och menar att en övergång till Hanyu Pinyin kommer att kväva landets kulturella pluralism. De föreslår att användandet av Hanyu bara kommer att ”marknadsföra lingvistiskt och kulturell likriktning under ett enhetslärigt ‘kinesiskt’ system och att göra Taiwans skrivsystem homogent med systemet som används i dagens Kina.”

Ordföranden för Taiwans universitetsproffessorers förbund, Aquia Tsay, sade under en telefonintervju att detta är ytterligare ett exempel på kinesiska influenser som sträcker sig in i Taiwan.
– Varför måste vi följa deras regler i Taiwan? frågade han sig.

– Vi är emot Hanyu Pinyin i Taiwan. Vi har redan Tongoyng Pinyin för Mandarin, vilket använts på gatunamn. Om jag skulle åka till ert land eller om ni kommer till Taiwan, så borde vi följa det som finns där. Jag tror inte att ert land måste göra någonting för att de ska bli likadana som andra länder, sade han.

I andra områden välkomnas emellertid förändringen. Eftersom Hanyu Pinyin används i hela världen menar förespråkarna att Taiwans anpassning kommer att göra det lättare för utlänningar i Taiwan och stärka landets konkurrenskraft då det skulle vara i linje med en internationell standard. Enligt Taipei Times kommer dock varje steg mot att förenkla de kinesiska tecknen att bemötas med starkt motstånd.

Andra ser övergången som onödigt slöseri med skattebetalarnas pengar. China Post ansåg till exempel att utbildningsministeriet hade tillräckligt att göra och att utlänningar i Kina kommer att ha det bra oavsett vilket romaniserat system man än använder sig av.

Översatt från:http://en.epochtimes.com/n2/world/taiwan-pinyin-chinese-romanization-5996.html