Olaglig tillsats ger magrare kött
Illegalt användande av ”lean meat powder", ett förbjudet gift i djurfoder, har blivit omfattande i Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


En kemikalie som hindrar djurens fettbildning har fått fått omfattanade spridning i Kina. Utöver att göra djuren magrare får ”Lean meat powder” köttet att se mer tilltalande ut och bli mer välsmakande. Det gör också köttet giftigt för människor.

I 17 kinesiska provinser har det upptäckts kött från får som ätit Lean meat powder (LMP). Köttet har levererats av en känd lammproducent i distriktet Yanwo i Shandongprovinsen.

I mars fann man LMP i 198 får från länet Qingyue i Shandongprovinsen. I slutet av september hittades ytterligare åtta fårfarmer där man använde kemikalien i länet Lijin, Shandongprovinsen.

Kemikalien stimulerar binjurens nervsystem. När människor får i sig sådana stimulatorer ger det yrsel, magproblem, slöhet och darrhänthet. Det är särskilt farligt för människor med hjärtproblem och högt blodtryck. Långvarig konsumtion kan också orsaka kromosomrubbningar.

Många bybor i distriktet Yanwo livnär sig på fåruppfödning. Lantgårdarna föder upp från några hundra upp till tiotusentals får.

En bybo från byn Xihou, som inte ville uppge sitt namn, sade till Epoch Times att flera fårfarmer hade blivit straffade för att ha använt LMP under slutet av förra året när nyheten offentliggjordes.

– Det försämrade allvarligt inkomsterna för hela byn, men nu är tillståndet lite bättre och runt 90 procent av gårdarna är okej, sade han.

Får som getts tillsatsen producerar 1,5 – 2 kg mer magert kött och köttet ser mer tilltalande ut och smakar bättre, sade han.

En anställd vid distriktet Yanwos Kreditunion, som inte ville uppge sitt namn, sade att han bara köper frigående getter från lantbrukarna. Han skulle inte köpa får från stallen. Han sade att även om varje sändning kött genomgår granskning så är det mycket troligt inte allt kontrolleras.

I en rapport från 26 oktober sade Beijing News att fårköttsprodukter från över 1 000 gårdar i distriktet Yanwo skickas till 17 provinser och städer i Kina, inklusive Peking, Henan, Jiangsu, Liaoning, och Tianjin. Många anställda vid Lubei köttmarknad Nr 1 i Yanwo sade att runt 26 september var det fyra sändningar med runt 1 000 får vardera som inte hade kontrollerats. Fram till slutet av september hade minst åtta sändningar undgått kontroll och skickats tillbaka.

Det har visat sig att lantbrukare manipulerar kontrollerna för att undgå upptäckt.

Fårfarmare Liu Quan medgav att han använt lean meat powder och lurat kontrollanterna. Av hundratals får hade han märkt sex och slutat ge dem kemikalien 20 dagar före kontrollen. I stickprovskontrollen fick de sex märkta fåren lämna urinprov och när de godkändes så godkändes även de övriga.

Efter det hyrde Liu Quan ut dessa sex får till andra farmare för 1 000 yuan (ungefär lika mycket i kronor) per kontroll och tjänade på så sätt 6 000 till 7 000 yuan, sade han.

En farmare vid namn Sun Changera sade till Beijing News att han hade lagt 3 000 yuan på tabletter med LMP. Han känner minst tio personer som handlar med kemikalien. En av dem är en vän till honom, som har försäkrat honom om att det inte kommer att bli någon brist på den i distriktet Yanwo.

Originalartikel på kinesiska.

Översatt från engelska.