Olaglig handel med lätta vapen ett växande hot enligt FN


Förenta Nationerna uppmanade medlemsstaterna på måndagen att öka insatserna för att bekämpa handeln med illegala vapen och lätta vapen.

I sitt tal vid öppnandet av FN-konferensen om den olagliga vapenhandeln i New York, sade FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon att den olagliga handeln med lätta vapen fortsätter att utmana legitima stater, sprider rädsla och osäkerhet runt om i världen.
Små och lätta vapen fortsätter att döda mer än en halv miljon människor varje år, enligt FN: s siffror.

År 2001 beslutades om ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att förbättra lagstiftningen om olagliga vapen. Men enligt Ban Ki-Moon har det hittills gjorts alltför lite.

”Det finns inga snabba lösningar, det kommer att vara en långvarig process som kräver engagemang av alla,” sade Ban Ki-Moon på konferensen.

Enligt en undersökning om lätta vapen (Small Arms Survey 2012) som släpptes av FN på måndagen är det årliga värdet av den illegala handeln med små och lätta vapen minst 8,5 miljarder dollar. Detta mer än fördubblar den senaste uppskattningen på 4 miljarder dollar som publiceras i 2006 års rapport.

Översatt från engelska