Okunnigt att välkomna Nya Kinas tv-station
I oktober 2009 samlades 170 ledare från olika medier till World Media Summit i Peking som organiserats av den statliga nyhetsbyrån Xinhua (Nya Kina). Kinas president Hu Jintao öppnade mötet (i mitten) där bland annat mediamogulen Rupert Murdoch (tredje fr. v.) närvarade. Kina vill utöka sina mediers närvaro globalt för att återspegla sitt inflytande på den internationella scenen och har utnyttjat ett antal större grupper med massivt ekonomiskt stöd för arbetet. (Foto: AFP/Peter Parks)


Kommunistregimen i Kina tycker att det behövs en ny tv-kanal som förbättrar bilden av Kina i omvärlden. Det framgår av Nya Kinas/Xinhuas rapportering i veckan. Nyhetsorganet har startat CNC World som nu ska börja sändas internationellt, 24 timmar om dygnet på engelska. Tidigare under året introducerades den i Kina.

I Nya Kinas artikel om öppningsceremonin för den nya tv-stationen 1 juli stod att flera av världens större medieföretag (Nya Kina lär självt vara det största) och olika FN-organ välkomnade den nya stationen. Detta är förvånande och beklämmande. Reportar utan gränser publicerade 2005 en rapport med namnet Nya Kina – världens största propagandaorgan (Xinhua – The Worlds Biggest Propaganda Agency).

Det är uppenbart att de gratulerande nyhetsföretagens ledare inte har läst Reportrar utan gränsers rapport. Jag tror nämligen att de har så stor respekt för det fria ordet att de inte skulle säga välkommen till en internationell nyhetskanal som är i den kinesiska kommunistregimens tjänst. I rapporten slås fast att det är den kinesiska regimen som bestämmer vad som ska sägas och Nya Kina som ser till att det blir sagt – både inom och utom Kinas gränser.

Nya Kinas satsning på CNC World är bara ett av många exempel på hur Kinas kommunistregim sträcker sina tentakler ut i världen, in i fria och demokratiska länder, och påverkar hur folk tycker och tänker – om Kina och om förhållandena mellan Kina och omvärlden. Ett exempel är Konfuciusinstituten, varav ett finns i Stockholm, som sprider en särskild sorts kinesisk kultur som den kommunistiska regimen godkänt.

Ett annat är att delar av den internationella tv-stationen NTDTV:s sändningar till Kina har blockerats, efter att det kinesiska propagandadepartementet utövat påtryckningar på den franska satellitägaren Eutelsat. Rättsprocessen där NTDTV försöker få tillbaka satellitplatsen har pågått i flera år.

Även om Kina ger sken av att ha förändrats, så vilar den stora nationen fortfarande på samma röda manifest som slår fast att kommunismen ska erövra världen. Om inte de makthavare och nyhetsförmedlare som rimligen borde ha den bästa insikten i detta ser upp, så har den kanske gjort det innan vi fattade vad som hände.