Oklart vart kinesiska studenters pengar gått


I våras blev det känt att kinesiska studenter fått betala avgifter på 20 000-30 000 kronor för kostnadsfria platser på högskolan i Gävle. Man vet inte vet vart pengarna tagit vägen. Nu har högskolans utredning fastslagit att inga oegentligheter kan styrkas. En slutsats som starkt ifrågasätts i lokalpressen.

Bakgrunden till högskolans utredning är en granskning som Arbetarbladet gjorde i våras av Högskolans rekrytering av kinesiska studenter. Från flera källor framkom det att studenter hade fått betala upp till 30 000 kronor för studieplatser som ska vara kostnadsfria. Många undrade då vart pengarna hade gått och personer anställda på skolan och en anhörig till en anställd utpekades som inblandade i penningtransaktioner.

Enligt Arbetarbladet har en stor del av högskolans kontakter med Kina skötts av kinesiska anställda på högskolan, samma personer som har skapat högskolans kinesiska hemsida för kinesiska sökande uppgav tidningen i våras.

Arbetarbladet anser nu att utredningen inte gett svar på vem som tagit pengarna och ställer frågan om högskolan tagit emot mutor. De anser att det finns brister i utredningen.

Högskolan kritiserar idag Arbetarbladet för deras artiklar som de anser ha varit utan grund och anklagelserna som riktats emot enskilda personer anställda vid högskolan anser de vara kränkande.

Sven Johansson, ansvarig utgivare på Arbetarbladet tillbakavisar kritiken och ser det som att högskolans ledning vill slippa granskning och anser att utredningen är bristfällig.