Oklart om slopad fastighetsskatt gynnar boende i hyresrätt


En slopad fastighetsskatt ska gynna den med hyresrätt med ungefär en femtiolapp i månaden. Men Hyresgästföreningen befarar att pengarna stoppas i nya hål i stället för att gå till de boende.

Regeringens förslag innebär att en kommunal avgift på max 900 kronor för varje lägenhet ersätter dagens fastighetsskatt på 0,4 procent för hyresbostäder.

-Hyresrättsinnehavarna blir vinnare. Ändringen finansieras genom en höjd realisationsskatt som de inte har, säger Ingemar Hansson, statssekreterare på Finansdepartementet.

Avgiften sänker kostnaden för fastighetsägarna, men om hyresgästerna ska vinna på det måste fastighetsägaren sänka hyran. För det finns ingen garanti.

-Ägarna gynnas, men då är det naturligt att hyresgästerna ställer krav på dem, säger Peter Österberg, rättssakkunnig på departementet.

Misstror ägarna

Hyresgästföreningen är av flera skäl inte nöjd med regeringsförslaget. Förslaget om slopad fastighetsskatt innebär en sänkning av månadskostnaden på ungefär 50 kronor. Och att den odelat går till hyresgästerna tror förhandlingschefen Pär Svanberg inte. Sänkta ränte- och investeringsbidrag skjuter upp byggkostnaden, en smäll som hyresgästerna får ta. Och finansiering genom höjd realisationsskatt gör att färre flyttar och fler skjuter upp reavinsten, spår Svanberg.

-Och vem får stå för kosingen då? undrar han.

Lovar inget

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har räknat ut att förslaget betyder att varje Malmölägenhet i snitt kostar 75 kronor mindre i månaden från den 1 januari nästa år. Men en motsvarande hyressänkning med den summan vill MKB:s tillförordnade vd Haqvin Svensson inte lova.

-Pengarna är en positiv post, men räntehöjningar och taxeförändringar kan förändra läget, säger han.

På Akelius, ett av landets största privata fastighetsbolag, vet Sverigechefen Lars Lindfors ännu inte om pengarna når de boende. Men han utlovar en livlig diskussion med Hyresgästföreningen.

-Om vi får en kraftig kostnadsminskning, säger han.