Ökat förtroende för regeringen


Medan förtroendet för regeringen ökar sjunker det för den socialdemokratiska oppositionen, visar en undersökning av opinionsinstitutet Skop.

Regeringen gör ett bra arbete, svarar 37 procent medan 22 procent anser att den gör det dåligt. Resultatet innebär en ökad förtroendebalans för regeringen, det vill säga de 15 procentenheter som är skillnaden mellan dem som tycker att regeringen arbetar bra och dem som tycker att den gör det dåligt.

Framför allt har de som tycker att regeringen gör ett dåligt arbete minskat kraftigt jämfört med förra frågetillfället i augusti-september.

”Regeringen åtnjuter nu det starkaste förtroende som en regering gjort sedan maj 2004”, skriver Skops analytiker Birgitta Hultåker i ett pressmeddelande.

Förtroendebalansen för den socialdemokratiska oppositionen är en procentenhet – 32 procent anser att s skulle göra ett bättre jobb och 31 procent anser att partiet skulle göra ett sämre jobb än den borgerliga regeringen.

”Regeringen har hittills lyckats förvalta det höga förtroende som den borgerliga alliansen åtnjöt i sin oppositionsroll före valet”, skriver Birgitta Hultåker.

Skop har intervjuat tusen personer, 18-38 år gamla, den 25 oktober-21 november – drygt två månader efter valen. De fick frågorna ”tycker du att regeringen på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb?” och ”tror du att en socialdemokratisk regering skulle göra ett bättre eller sämre jobb?”.