Ökar religiösa grupper sitt inflytande?


Under trycket av globaliseringen och växande inkomstklyftor förändras och försvagas välfärdssamhället. Ett europeiskt forskningsprojekt ska undersöka vilket inflytande religiösa organisationer då får.

Under de tre åren ska forskarna studera trosbaserade organisationer i EU och Turkiet, som ägnar sig åt välgörenhet och/eller agerar politiskt.

– Det här är ett mycket spännande projekt och vi kommer att arbeta tillsammans med andra högt meriterade europeiska forskare, säger Ingemar Elander, professor i statsvetenskap som ingår i projektet.

Sverige är intressant för forskarna då välfärdstaten nedmonteras, speciellt den sociala omsorgen. Andra aktörer kan då komma att sköta dessa uppgifter men det kan leda till att staten utnyttjar dem för att spara pengar.

Välgörenhetsorganisationerna har fått en allt viktigare och märkbar roll i samhället. Det kan i sin tur leda till att de får ökat socialt och politiskt inflytande. Många av dessa organisationer har mer eller mindre religiösa värderingar.

– Den ökade invandringen har ju också fört med sig nya religiösa grupper med andra traditioner när det gäller social omsorg, säger Mikael Granberg, projektdeltagare.

Det är Centrum för urbana och regional studier vid Örebro universitet som under tre år ska delta i det stora europeiska forskningsprojektet och för det ändamålet har EU bidragit med 1,9 miljoner kronor. Forskare från sju länder deltar meddelas det i ett pressmeddelande.