Ökande problem med slukhål i flera delar av Kina
Klockan 4 på morgonen den 7 juni öppnade marken upp sig i Guilin i Guangxiprovinsen. Hålet var stort nog för att en minibuss skulle falla ner i det. (Foto: Weibo.com)


Ett två meter djupt slukhål öppnade sig plötsligt mitt i en väg i Guangxiprovinsen på morgonen den 7 juni och svalde en hel minibuss. Föraren, som enligt uppgift var den ende i bilen, togs till sjukhus för vård.

Slukhålet öppnade sig i korsningen av två hårt trafikerade genomfartsleder i staden Guilin. Allt fler slukhål har öppnat sig i Kina sedan maj, och fenomenet förbryllar.

Omkring fyra hektar mark i byn Maohe i Liuzhou i Guangxiprovinsen kollapsade den 10 maj, vilket ledde till att många hus senare rasade samman. Byns 1 700 invånare evakuerades. Vattnet i dammar runt området torkade genast ut på grund av sättningar och det uppstod sprickor i många gator.

På eftermiddagen den 1 juni sjönk marken under ett höghus i Hefei i Anhuiprovinsen. Fyra personer föll ner i det meterdjupa hålet som bildades och skadade sig.


Marken kollapsade precis bredvid en mellanstadieskola i byn Tantuo i Guangxiprovinsen. Senare dök det upp slukhål av olika storlek i fyra närbelägna byar. (Foto: Weibo.com)

Marken kollapsade precis bredvid en mellanstadieskola i byn Tantuo i Guangxiprovinsen. Senare dök det upp slukhål av olika storlek i fyra närbelägna byar. (Foto: Weibo.com)

Marken i närheten av en mellanstadieskola i byn Tantuo i Guangxiprovinsen kollapsade också, på kvällen den 1 juni. Strax därpå dök det upp slukhål av olika storlekar i fyra närbelägna byar. En byggnad rasade, en sprack och sex började luta på grund av detta. Sammanlagt evakuerades 844 personer. Ett skjul med kor sjönk också och tog med sig en ko, och en 500 meter lång, smal spricka uppstod som ett resultat av den hoprasade marken.

He Xue, Xiang Bin och Wang Zhiyong lastade ur kol på en 45-tons lastbil vid Xinyuan-gruvan i Urumqi i Xinjiangprovinsen när marken plötsligt försvann under dem. Efter att dammet lagt sig syntes bara ett stort hål. Man försökte gräva fram männen med grävskopor, men sent på kvällen hade man varken hittat männen eller lastbilen. Ett vittne berättade att ”det hände på bråkdelen av en sekund och allting bara försvann”.


Slukhålet i byn Maohe, från en annan vinkel. (Foto: Weibo.com)

Slukhålet i byn Maohe, från en annan vinkel. (Foto: Weibo.com)

I Tanluo i Guangxi hittade en polis två hål 20 meter från ett gammalt hål i ett risfält på kvällen den 7 juni. Ett av de två hålen var 300 kvadratmeter och vatten från risfältet rann ner i hålet med ett dånande ljud. Morgonen därpå hittades ytterligare tre hål.

En kinesisk expert kom till slutsatsen att detta skett på grund av underjordiska så kallade karstbildningar(1), som ett resultat av förändringar i grundvattennivåer. Somliga tror dock att det huvudsakligen är för stor utvinning av kol, olja och naturgas som är det huvudsakliga skälet till de plötsliga markkollapserna.

Översatt från engelska

(1) Karst = landform som bildats i områden med kalksten genom delvis underjordisk erosion orsakad av syror i vattnet