Okänd sjukdom drabbade nio personer i Yunnan, en död


En oidentifierad sjukdom bröt nyligen ut i Yunnanprovinsen i södra Kina. Nio personer drabbades och en av dem avled.

Den okända sjukdomen rapporterades första gången på en byggarbetsplats i byn Biyuhe i länet Lanping den 18 februari, enligt en artikel i Yunnan Daily den 1 mars. Enligt rapporten hade nio personer redan insjuknat.

En av de nio ursprungligen smittade avled den 26 februari trots medicinsk vård.

Den 27 februari hittade ett undersökningsteam från Yunnans center för kontroll och förebyggande av sjukdomar en tionde person i Biyuhe som infekterats med samma oidentifierade sjukdom.

Enligt undersökningsrapporten hade alla de drabbade samma symptom, såsom feber, buksmärtor, kräkningar, diarré, ödem, nedsatt rörelseförmåga, domningar och ömhet. Vissa upplevde även klåda.

Det finns för närvarande inte nog med bevis för att slå fast att denna okända sjukdom är smittsam, eftersom den inte spridits till någon annan person inom samma område. För närvarande följer utredarna upp med de som bor i området och försöker komma längre med att identifiera sjukdomens orsak.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13056/