Okänd berättelse om en jude som räddade judar under förintelsen
Ett gammalt foto på rabbi Zalman Chneerson (stavas ibland Schneerson på andra språk), som hjälpte andra judar under förintelsen. (Med tillåtelse från OSE (Oeuvre de secours aux enfants) samling I Paris)


Bland de oräkneliga tragiska historier som berättats i Jerusalems Yad Vashem (det officiella institutet för åminnelse av förintelsen), fanns det ingen som handlade om judar som räddade judar. Men idag hålls minnet av en rabbi levande av människor som han räddade.

– Världen måste få veta vad denna underbara rabbi åstadkom under sitt liv., berättade Bertha Schwartz som överlevde förintelsen tack vare rabbi Zalman Schneerson. Hon talade på Carlebach Shul i New York den 30 juli på ett symposium som handlade om ”judar som räddar judar”.

Rabbi Schneerson dog 1980. Han var en av de judiska hjältarna under förintelsen som myndigheterna inte kände till efteråt, berättar Harriet Jackson, fransk historiker och tidigare arkivarie på YIVO, (institutet för judisk forskning). Enligt Jackson hjälpte rabbi Schneerson och hans familj att rädda livet på hundratals judiska barn i Frankrike under förintelsen.

Bertha Schwartz, som nu arbetar med att informera andra om förintelsen, var barn när hon räddades av rabbi Schneerson. Hon var nio år när hennes pappa arresterades av den franska polisen och mamman skickade iväg henne och hennes sexåriga syster Malka.

– Från 1940 till 1943 var vi alltid på flykt, sade Schwartz i en intervju till Jackson.

Flickorna skickades iväg för att rapportera till en filial av American Joint Distribution committee där de mötte sin beskyddare, som då var arresterad av den franska polisen.

– Min syster och jag var skräckslagna, sa Schwartz.

Två tågstopp före överföringen till förintelselägret, upptäckte rabbi Schneerson var de befann sig och skickade två av sina ”Yeshivapojkar” att hämta dem till sitt hem.

Bertha och hennes syster är de enda två överlevande av alla dem som räddades av rabbi Schneerson som fortfarande är i livet..

I motsats till judar ges ickejudiska räddare av judar mer erkännande och tacksamhet på Yad Vashem. Den officiella webbplatsen innehåller en avdelning tillägnad detta ämne.

Mordecai Paldiel, tidigare direktör för avdelningen av De rättfärdiga bland folken vid Yad Vashem säger att museet försummade berättelserna om de judiska räddarna, och ingen plan hade skapats för att erkänna deras gärningar. Men han tillägger att de inte var den enda gruppen som inte omedelbart identifierades.

– Vad beträffar kristnas räddande av judar, ett avsnitt som är inskrivet i Yad Vashems lag, tog det många år innan de började ta itu med det, eller snarade tvingades ta itu med det, säger Paldiel.

Enligt Yad Vashem var risken för judar som hjälper judar annorlunda än för åskådare, som blev personligt involverade.

– När det gäller judar kan inte denna åtskillnad göras. Eftersom alla judar skulle utrotas, var de i dödlig fara oavsett vad de gjorde. Att hjälpa andra judar kunde ha ökat den risken i vissa fall, men att undvika fara helt och hållet var inte ett alternativ, står det på Yad Vashems webbplats.

Paldiel försöker fortfarande ändra statusen och få erkännande för de heroiska judarna, men han är också medveten om svårigheterna.

– Efter mitt 24 år långa arbete på Yad Vashem har jag insett hur oerhört svårt det är att förändra någonting där, om det inte är en idé från en donator som skänker en gåva i miljonklassen, säger Paldiel.

Paldiel tror att om den judiska världskongressen skulle inleda ett program om ”judar räddar judar” skulle det fungera som en katalysator för Yad Vashem att göra något liknande.

För närvarande får historien om judar som räddar judar hållas levande av Schwartz, Paldiel, Jackson, med flera.

Översatt från engelska:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20482/