Ökad risk för hjärtsjukdom efter strålbehandling
En kvinna får strålbehandling för sin bröstcancer. (Foto: AFP/ Michele Daniau)


Risken att drabbas av hjärtsjukdom ökar för kvinnor som exponerats för strålbehandling av bröstcancer, visar en ny studie som forskare vid Karolinska institutet gjort i samarbete med kollegor i Danmark och Storbritannien.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Antalet fall ökar något och omkring 8 000 kvinnor drabbas årligen.

I studien som omfattar 2 168 kvinnor i Sverige och Danmark har forskarna granskat sambandet mellan strålbehandling av brösten och risken att insjukna i hjärtsjukdom senare i livet. Kvinnorna hade genomgått strålbehandling för bröstcancer mellan 1958 och 2001.

Forskarna tog
med i beaktning faktorer som vilken stråldos hjärtat utsatts för, kvinnornas allmänna hälsostatus och andra riskfaktorer för hjärtsjukdom som exempelvis rökning och övervikt. Informationen hämtades ur kvinnornas patientjournaler.

Det visade sig att risken för hjärtsjukdom ökade inom fem år efter att strålbehandlingen avslutats. Den var sedan förhöjd under mer än 20 år.

De kvinnor som sedan tidigare hade kända riskfaktorer och hjärtproblem löpte en större risk från strålbehandling än andra kvinnor.

Betydelse hade kvinnans ålder vid strålbehandlingen och stråldosen till hjärtat för risk att utveckla hjärtsjukdom. Stråldosen mäts i gray (Gy).

En 50 år gammal kvinna med högt blodtryck och som utsatts för hög stråldos mot hjärtat (10 Gy) har tre gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom än en hjärtfrisk 50 år gammal kvinna som inte utsatts för strålbehandling.

”Resultaten bekräftar vad vi länge har misstänkt – strålning ökar risken för hjärtinfarkt och kvinnor med andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdomar löper högre risk än andra. Det här ger oss ett bättre underlag när vi för enskilda patienter ska väga strålbehandlingens fördelar mot skadliga effekter i hjärtat”, säger Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Fakta om bröstcancer och strålbehandling

Vid bröstcancer opereras ofta bara den del av bröstet där tumören finns. Den här metoden används om tumören inte är större än tre till fyra centimeter i diameter. Ingreppet brukar kombineras med strålbehandling av den del av bröstet som finns kvar.

Hela bröstet opereras bort om tumören är för stor eller om det finns tumörer på flera ställen i bröstet. Om tumören i bröstet är stor eller om tumörceller spritt sig till lymfkörtlarna ges ofta cytostatika (cellgifter) under tre till fyra månader innan operationen görs.

Vid strålbehandling används så kallad högenergetisk röntgenstrålning, elektronstrålning eller radioaktiva ämnen för att förstöra cancerceller. På detta sätt kan tumörens tillväxt upphöra. Vid behandlingen skadas även kroppens friska celler men de reparerar sig själva effektivare än cancerceller.

Källa: Vårdguiden