Ökad kontroll av fisket i Östersjön
Sanktionerna för dem som drar upp mer fisk än de rapporterar om i Östersjöregionen, kommer att skärpas. (Foto: AFP / Gael Brancherau)


Kontrollanter från hela Östersjöområdet kommer att övervaka fisket i svenska vatten.

Fiskeriverket räknar å sin sida med att behöva nyanställa ett tiotal kontrollanter för att minska fiskefusket.

Varför fiskas det illegalt i Östersjön? löd huvudfrågan under onsdagens fiskekonferens i Köpenhamn, där jordbruksminister Eskil Erlandsson skulle delta. Ett inställt flyg från Stockholm gjorde att Erlandsson inte kom iväg. Det var i stället stabschefen Magnus Kindbom som fick sätta sin namn under ministerdeklarationen, signerad av samtliga Östersjöstater.

-Dokumentets viktigast punkter är att staterna i Östersjöområdet gemensamt ska stärka kontrollen, samarbeta och utbyta erfarenheter. Dessutom måste flottan reduceras, säger Erlandsson.

Små slås ut

Det sistnämnda regleras enligt honom naturligt när tekniken går framåt och överförbara kvoter mellan fiskarena införs. Sanktionerna mot dem som drar upp mer fisk än de officiellt rapporterar ska skärpas, en nationell utredning med förslag därom är på gång.

Och tagen hårdnar runt hela Östersjön. Framöver ska svenska kontrollanter agera utomlands, på samma sätt som utländska kontrollanter ska äntra svenska båtar. Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschef på Fiskeriverket, säger att det krävs nyanställningar för att ro runt den skärpta kontrollen. Dagens 16 kontrollanter bör bli 25.

Vill se alla kort

Minst ett 30-tal svenska båtar ska enligt verket rapport från tidigare i mars ha underlåtit att rapportera in fiske i Östersjön. Henrik Svenberg, ordförande i Sveriges fiskares riksförbund (SFR), ser bara Fiskeriverkets rapport som en statistisk beräkning. Upp med alla kort på bordet, kräver han.

-Som det är nu är alla anklagade. Fiskeriverket har med hänvisning till sekretess förvägrat oss en lista över de påstådda 30 båtarna. Men jag ska uppmana våra medlemmar att gå upp till verket och få ut uppgifter om sig själva, säger Henrik Svenberg.

Omöjligt, svarar Davidsson, då skulle ju de stundande tillslagen mot båtarna spolieras.

SFR har startat ett projekt som innebär att vissa svenskfångade fiskar ska ursprungsmärkas, vilket såväl Fiskeriverket som jordbruksministern välkomnar. Kedjan ska snart kunna följas hela vägen från båt till konsument.