Ökad hungersnöd i världen
Svälten ökar globalt. I Somalia drivs många tusen människor samman i stora flyktingläger på grund av inbördeskrig och svårigheter att finna mat. Kvinnan är på väg med sina barn till det överfyllda Daadablägret.(Foto: AFP)


Världen står inför en allvarlig utmaning när den globala ekonomiska krisen driver över en miljard människor in i fattigdom på grund av förlorade arbetstillfällen och lägre inkomster och en sjättedel av världens befolkning lever i svält. Enligt FAO:s generaldirektör utgör hungern en stor risk  för världens fred och säkerhet.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) väntas prognosen över antalet människor som lever i hunger nå en rekordhög nivå av 1,02 miljarder i år. Situationen förvärras av fortsatt höga livsmedelspriser sedan livsmedelskrisen år 2006-2008, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Inte nog med att den globala nedgången underminerar möjligheten till inkomst i utvecklingsländerna – där nästan alla världens hungriga bor – även det ekonomiska stödet från de rika länderna kommer att minska med omkring en fjärdedel, just när det behövs som mest varnade FAO.

”Den tysta hungerkrisen … utgör en allvarlig risk för världen fred och säkerhet”, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. ”Vi behöver snarast skapa en bred enighet om den totala och den snabbt ökande hungersnöden.”

FAO anser att ”betydande och kraftfulla åtgärder” är nödvändiga för att nå FN:s millenniemål att halvera antalet hungrande människor till under 420 miljoner år 2015.

Betydande framsteg gjordes på 1980-talet och första halvan av 1990-talet, men sedan dess har situationen förvärrats enligt FAO.

Det är de fattiga i städerna som kommer att drabbas hårdast på grund av förlorade arbetstillfällen, men matbristen kommer också nå landsbygden när miljontals migranter återvänder dit.

Ökningen av undernäring är inte en följd av begränsade internationella livsmedel, FAO spår en god spannmålsproduktion år 2009.

Enligt uppgifter från FAO har världens matpriser minskat sedan de låg på en toppnivå från mitten av 2008, men de är fortfarande höga sett i ett historiskt perspektiv. I slutet av 2008 kostade baslivsmedel i genomsnitt 24 procent mer än två år tidigare, skriver Reuters.

Asien och Stillahavsområdet är den värst drabbade regionen där uppskattningsvis 642 miljoner människor lider av kronisk hunger, följt av 265 miljoner i Afrika söder om Sahara säger FAO.

Enligt FAO har U-länderna haft små möjligheter att motverka den globala krisen genom åtgärder såsom nedskrivning av valutor och genom lån, eftersom krisen drabbade alla delar av världen samtidigt.