Ojnarekämpar fick rätt
Orvar Lorimer-Olsson från Lund och Lisa Wanneby från Oskarshamn under protesterna i Ojnareskogen förra sommaren. (Foto: Susanne Willgren, Epoch Times)


Efter en långdragen juridisk strid ”undanröjde” Högsta domstolen idag det finska bolaget Nordkalks tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen nära Bunge på norra Gotland. De som jobbat för att stoppa brytningen är glada.

Högsta domstolen, HD, meddelar att det nu ska göras en ”sammanhållen tillståndsprövning” av alla effekter som kalkbrytningen skulle få på de skyddade områdena, vilket inte har gjorts tidigare.

– Nu börjar det ju om på sätt och vis. Då finns chansen att göra om, och göra rätt, säger Lisa Wanneby som är på plats i Ojnareskogen idag tillsammans med runt hundra andra personer.

Wanneby fungerade som koordinator vid protesterna i Ojnareskogen förra sommaren. Hon tycker att HD idag har gett ett väldigt tydligt besked:

– Om man hade kunnat börjat bryta idag, om HD hade kommit med ett annat besked, om brytning hade varit möjligt i det här området, då hade vi inte haft mycket till miljövård eller naturvård kvar i det här landet. Så jag tycker att det här är ett väldigt positivt besked, säger hon.

Mark- och miljödomstolen gav 2012 Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen, vilket överklagades av bland annat Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

Kalktäkten ligger i anslutning till två Natura 2000-områden. Området har 255 rödlistade arter och flera friska vattenkällor. Gotlands kommun har sedan 2009 tillstånd att använda sjön Bästeträsk som vattentäkt för norra Gotland.


Protesterna pågick dagligen tills Nordkalk avbröt avverkningen. (Foto: Susanne Willgren, Epoch Times)

Protesterna pågick dagligen tills Nordkalk avbröt avverkningen. (Foto: Susanne Willgren, Epoch Times)

När företaget började förbereda brytningen i juli bosatte sig ett trettiotal personer i tält i området, och tillsammans med boende i närheten och andra ditresta protesterade man dagligen tills avverkningen avbröts 2 september.

Wanneby hoppas på att man ska göra platsen till en nationalpark, för att skydda naturen för kommande generationer, och säkra ett friskt vatten i sjön. Nordkalks framfart förra sommaren har saboterat skogen, säger hon, men fortfarande finns mycket av den värdefulla naturen kvar.

– Det enda jag önskar just nu är att allt får stå kvar som det är, och att skogen får återhämta sig.

För Nordkalk är HD:s beslut ett tungt bakslag.

”Vi är besvikna, men vi tror fortsatt på Bungetäkten”, meddelar företagets vd Anders Mattsson via ett pressmeddelande.

Han säger att Nordkalk kommer att fortsätta med den rättsliga processen, som nu pågått i över 8 år, ytterligare en tid.