Ohälsotalen minskar ytterligare
Vaccin mot influensa (AFP/Mikhail Mordasov)


De sista tolv månaderna har ohälsotalet minskat med ungefär tio procent meddelar Försäkringskassan.

Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män och ligger nu på 34,4 för kvinnor och 23,9 för män. Den senaste statistiken sträcker sig från februari och tolv månader bakåt och visar att kvinnors ohälsotal minskat med tio procent medan männens minskat med nio procent.

Den största gruppen är de med sjuk- eller aktivitetsersättning. I mars förra året var de 486 809 personer, i år har den minskat till 430 488 personer, vilket är knappt tolv procent.

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning inklusive arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen, dividerat med befolkningen i åldern 16-64 år.

Det finns personer som inte inkluderas i ovanstående siffror eftersom de har uppnått maximal tid i den tidsbegränsade sjukersättningen respektive sjukpenningen