Offren får men för livet - torterarna går ofta fria
Munder från Borås deltog i manifestationen till stöd för förföljda Falun Gong-utövare i Kina på FN:s internationella dag mot tortyr. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Den 26 juni är FN:s internationella dag mot tortyr. Många ägnade då en särskild tanke åt alla dem som blivit utsatta för tortyr.

85-åriga Brita Grundin från Stockholm är ordförande i en av Amnestys arbetsgrupper för tortyrfrågor. Hon har varit engagerad i organisationen ända sedan 60-talet, och har träffat många människor som blivit torterade. Tortyr är ett medvetet angrepp mot en människas psyke, kropp och värdighet.

– En människa som blivit utsatt för tortyr får ofta men för livet, och de som utför tortyren går ofta ostraffat därifrån, säger hon.

Det är inte bara regeringar som använder tortyr, utan även befrielserörelser och gerillagrupper. Straffriheten är det största hindret att få slut på tortyren i världen.

Hon minns särskilt tre bröder från Marocko som på 70-talet suttit i ett av landets hemliga fängelser, utan att någonsin få komma ut och se solen. I elva år satt de inlåsta i en mörk cell med 18 lufthål i dörren. Varje morgon kom någon med något att dricka och varje kväll med ett mål mat, då kom det in lite ljus genom lufthålen, för övrigt var cellen helt mörk.

– Du kan ju tänka dig hur det påverkade deras ögon och deras psyken. När jag träffade bröderna hade de rehabiliterats under en tid. De var fortfarande fysiskt nedbrutna men hade kvar en sådan värme och humor. Man blir väldigt ödmjuk när man träffar folk som lyckas behålla sin mänskliga värdighet trots fruktansvärda upplevelser, berättar hon.

– Det är viktigt att minnas hur enkelt det är, även med fysisk tortyr. Det krävs ingen avancerad teknik, säger Brita Grundin.

Hon berättar historien om en man som torterades av en gerillagrupp någonstans i Latinamerika, ett fall som dokumenterats i en bok. De hade slagit honom, tagit av honom alla kläder och fört in honom i ett litet rum, där de med en frisörsax slet upp huden på hans rygg upp till skulderbladen. Sedan hade de med en griptång dragit ut hans naglar, och doppat hans huvud i en blandning av urin och exkrementer i en hink tills han nästan kvävdes. Han hade tvingats att dricka andra människors urin med en Kalasjnikov mot strupen. Till slut tog de en liten bordskniv med tandad egg för att genomborra hans tunga med.


Brita Grundin, Amnesty i Sverige. (Foto: Amnesty)

Brita Grundin, Amnesty i Sverige. (Foto: Amnesty)

– Slå med händerna, sparka med fötterna, en sax, en kniptång, dricka andras urin, en bordskniv med tandad egg. Det är så fruktansvärt lätt att tortera. Ingenting märkvärdigt, bara hindra människor från att sova, bara sätta människor i en säck tillsammans med en förtvivlad katt som försöker ta sig ut, bara hota med att det ska gå ut över familjen. Det är så lätt, säger Grundin.

På Kungsportsplatsen i Göteborg höll Falun Gong under dagen en manifestation till stöd för Falun Gong-utövare som förföljs i Kina. Enligt svenska utövare täcker den dokumentation som finns bara en bråkdel av alla Falun Gong-utövare som satts i hjärntvättscentra, arbetsläger och fängelser, där de blivit utsatta för tortyr i olika former.

En av deltagarna i manifestationen heter Anna Bender. Hon berättar att Falun Gong är en kultiveringsmetod som innehåller fem qigong-övningar, och att utövarna i sin vardag försöker att se till de tre universella principerna sanningsenlighet, godhet och tålamod. I juli 1999 beslutade den dåvarande ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, att ”utrota Falun Gong på 30 dagar”, och än idag, 13 år senare pågår förföljelsen. Den sägs vara lika brutal idag som då den startade, och det har även framlagts tydliga bevis på att det pågår handel med Falun Gongs vitala organ för transplantationer.

Dokumenterade tortyrmetoder som Falun Gong-utövare blir utsatta för är bland annat vattenfyllda fängelsehålor, avklädning och elchocker, injicering av okända droger, sitta instängd i en liten bur, och metoder som fått namn som ”Tigerbänken” och ”Sitta fast på triangeljärnbädden”.

Brita Grundin är av uppfattningen att Kina är ett av de länder som Amnesty har haft störst bekymmer med genom åren.

– Landet är ju otroligt stort och väldigt slutet. Många gånger är det svårt att få tag i information som man kan lita på. Amnesty har arbetat för frigivning av oerhört många samvetsfångar i landet, människor som fängslats enbart för sina åsikters skull. Och vi har försökt få Kina att upphöra med avrättningar. Kina har genomfört fler avrättningar än alla andra länder tillsammans.

Amnesty:

Amnesty International publicerar varje år en rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter runtom i världen. Rapporten 2012 tar upp dokumenterade kränkningar i 155 länder under 2011. De specialrapporter som har getts ut och de länder som Amnesty har besökt 2011 redovisas också liksom fakta om Amnesty som organisation. Amnesty International har tre miljoner medlemmar och sympatisörer spridda över hela världen. Aktiva medlemmar deltar i aktioner och kampanjer och över 100 000 personer prenumererar på Urgent Actions (blixtaktioner), som ger enskilda människor möjlighet att vädja för speciellt utsatta medmänniskor.