Offer för skottlossningen i Shanwei kläs i polisuniformer
Polis i full kravallutrustning tvingar bort bybor från skottlossningsplatsen. (Foto: Epoch Times)


Denna artikel publicerade Epoch Times International fem dagar efter att skottlossningen i Shanwei ägde rum. Myndigheterna ansträngde sig då för att dra sig undan ansvaret och skyllde på byborna och deras representanter.

Kring klockan åtta på morgonen den 9 december använde kommunistpartiets myndigheter högtalare för att upprepade gånger sända ut meddelandet att det var bybor som först avlossade skott mot polisen och att polisen var tvungen att skjuta tillbaka för att försvara sig. Meddelandet hävdar att det var tårgasbomber som orsakade tre döda och åtta skadade.

Enligt en rapport från Radio Free Asia såg invånare poliser klä bybornas kroppar i polisuniformer och därefter fotografera kropparna. Det har även rapporterats att några kroppar kläddes i polisuniformer och transporterades till Haifens kyrkogård.

Enligt information från byborna sände den Allmänna säkerhetsbyrån i Shanwei ett uttalande på morgonen den 10 december som hävdade att händelsen resulterat i tre döda och sex skadade. Tre representanter för byborna, Lin Hairu, Huang Xijun och Huang Xiyin arresterades. Myndigheterna tillkännagav att de planerade att arrestera fler invånare för inblandning.

En bybo sade:
– I sändningen sade polisen att det hela hade orsakats av bybornas representanter. Polisen sade även att representanterna ville spränga kraftanläggningen. Regimen försöker sätta dit dem.

Invånarna rapporterade att stadens regering arbetar hårt för att förstöra alla bevis. Ett vittne skickade ett brev till Epoch Times i vilket det stod, ”Polis från Shanwei samlade de döda kropparna och eldade upp dem på plats. Några kroppar släpades till kyrkogården och brändes samma natt. De försökte undanröja alla bevis.”

Fram tills idag har inga nyhetsmedier i Kina rapporterat denna händelse över huvud taget. Polisen grep en reporter från Hongkongs Television Broadcast Limited som försökte rapportera om händelsen. Han ombads att skriva under ett ångerbrev. På Pekings utrikesministeriums hemsida togs en reporters fråga angående händelsen bort från förteckningen över dagens nyheter.

Engelsk version:
http://www.theepochtimes.com/news/5-12-10/35614.html

Kinesisk version:
http://epochtimes.com/gb/5/12/10/n1149638.htm