Offer för mjölkskandalen hoppar av KKP-organisation
Zhou Xiongs son. (Internetfoto)


En förälder, vars son lider av en sjukdom kopplad till förgiftat mjölkpulver, en produkt av korruption inom branschen, avsade sig nyligen sitt medlemskap i Kinesiska unga pionjärer (KUP), en kinesisk kommunistpartiorganisation som kräver att medlemmarna svär att älska och kämpa för kommunismen.

Trots att medlemskapet officiellt gick ut när Zhou fyllde 15 år, gjorde han den här gesten som en symbolhandling i protest mot att kinesiska myndigheter enligt hans åsikt inte respekterar människoliv.

Han tyckte att hjärtlösheten blev tydlig under mjölkskandalen 2008, när partikadrer, så fort de fick höra att mjölkpulvret i hela landet var förgiftat med en farlig kemikalie, agerade med att lägga locket på för att inte störa OS, hellre än att generas av den allmänna opinionen. Skandalen blev ett faktum efter att Fonterra, ett Nya Zeeländskt företag vars varumärke blev inblandat, gick ut offentligt

Zhou Xiong, mannen som hoppade av ungdomsbrigaden, har en son på tre år som nu har en nekrotisk njure på grund av den förgiftade mjölken; hans andra njure var också i fara, men räddades efter en operation. Än i dag har Zhou inte fått någon kompensation.

– Det är inte rättvist att mitt barn har blivit fött i ett sådant land, där han inte har några rättigheter och ingen värdighet. Jag avsäger mig [ungdomsbrigaden] sade Zhou i en intervju.

Trots att Zhou nu är skuldtyngd efter sitt barns sjukvårdskostnader, har han det bättre än det frispråkiga offret för mjölkskandalen, Zhao Lianhai, som nu tynar bort i fängelse.

När Zhau insåg att hans barn led av njursten efter att ha druckit melaminförgiftad mjölk, började han organisera gruppen ”Njurstensbebisar”. Det var en informell rättighetsgrupp som kämpade för kompensation för bebisar vars hälsa hade skadats av förgiftad mjölk och för deras rätt att få kostnadsfria läkarbesök.

Av rädsla för att den allmänna opinionen skulle vända sig för mycket mot partiet och dess diktatoriska styre, grep myndigheter Zhao och fängslade honom. Han har nu suttit häktad i över ett år i vänta på dom.

Zhaos advokat, Li Fangping, försökte följa upp fallet den 11 november med Daxings domstol i Peking. Domaren vägrade att ge något definitivt svar, utan sade bara ”snart”, enligt Li.

– En person som inte befunnits skyldig och som är häktad utan rättslig grund under en lång tidsperiod; det är en kränkning av hans fri- och rättigheter, sade Li.

Zhou tror att myndigheterna häktade Zhao på grund av att de ”fruktar att så fort som han släpps fri, kommer han kanske att ta ledningen när det gäller att vi ska stå upp för våra rättigheter”.

Peng Jian, en advokat som representerar föräldrar till barn som blivit sjuka på grund av mjölkpulvret, sade att sedan Sanlu gick i konkurs har det inte funnits något fall där offrens familjer har fått någon kompensation. Sanlu var det företag som hade producerat mjölkpulvret.

Peng Jian handhar nu fler än 200 fall, och fick nyligen ett brev från Kinas konsumentförening som avslog hans ansökan om kompensation för dem. Orsaken ska ha varit att han inte hade ansökt inom sex månader efter att incidenten inträffade.

– Enligt konsumentskyddslagen finns det ingen tidsbegränsning, sade han.

Mjölkskandalen avslöjades för den kinesiska allmänheten den 11 september 2008. Enligt kinesiska statsstyrda medier dog åtminstone sex barn och 300 000 barn insjuknade i njursten.

Sanlu begärde sig själva i konkurs i november 2009, vilket innebär att offren får svårigheter att få kompensation. Samma månad grep polis Zhao för att ha stört den allmänna säkerheten.

Li Changjiang, tidigare direktör för Allmän kvalitetsövervakning, inspektion och karantän avgick på grund av händelsen. Ett år senare blev han vicedirektör för Hongkongs, Macaos, Taiwans utlandskinesiska och utländska affärskommitté.

 

 

Översatt från engelska: