Offentlig sektor mer föräldravänlig
Attityden till föräldraledighet är mer positiv på arbetsplatser inom offentlig sektor än privata företag, enligt en attitydundersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Försäkringskassan. (Foto: Christine Olsson /TT-arkivbild)


Attityden till föräldraledighet är mer positiv inom offentlig sektor än privata företag. Den offentliga sektorn uppmuntrar i högre grad föräldrar att vara lediga med sina barn – och ser till att de är med i lönerevisionen.

– Det är tydliga skillnader. Frågan är hur bra arbetsgivarna lever upp till den lagliga skyldigheten att underlätta för både män och kvinnor att ha ett arbete och samtidigt kunna ha en familj, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Fler arbetsgivare inom offentlig sektor ser positivt på att anställda är föräldralediga, jämfört med privata arbetsgivare, enligt en undersökning som Sifo genomfört vid tusen företag och offentliga organisationer på uppdrag av Försäkringskassan.

Dela jämställt

Det är också vanligare att arbetsgivare inom den offentliga sektorn har en tillåtande kultur för män och kvinnor att ta ut lika mycket föräldraledighet. Fler kompenserar också föräldralediga medarbetare för den inkomst man förlorar på att vara hemma.

– Det är något med attityderna inom privat sektor, framför allt på mansdominerade och kanske små arbetsplatser, som gör att det ser ut så här, säger Niklas Löfgren.

 En mer negativ attityd till föräldraledighet kan få ekonomiska konsekvenser för familjen, när (oftast) mannen väljer att inte vara hemma, enligt Försäkringskassan. (Foto: Fredrik Sandberg / TT-arkivbild)

En mer negativ attityd till föräldraledighet kan få ekonomiska konsekvenser för familjen, när (oftast) mannen väljer att inte vara hemma, enligt Försäkringskassan. (Foto: Fredrik Sandberg / TT-arkivbild)

En mer negativ attityd till föräldraledighet kan få ekonomiska konsekvenser för familjen, när (oftast) mannen väljer att inte vara hemma, enligt Försäkringskassan.

– Det lönar sig att dela jämställt även med ojämställda löner, eftersom både skattesystemet och jämställdhetsbonusen kompenserar för skillnaderna, säger Löfgren.

Mycket att vinna

Samtidigt uppger de flesta arbetsgivare att de är nöjda med vad de redan gör för att främja ett jämnare uttag, något som förvånar Försäkringskassan.

– Det är väldigt positiva svar. Stämmer det här verkligen om man frågar exempelvis fackförbunden? Vad gör arbetsgivarna som de är nöjda med, eller är de nöjda med att de gör väldigt lite?

Det finns mycket att vinna även för företagen på att uppmuntra föräldraledighet bland anställda, enligt Niklas Löfgren.

– Arbetsgivaren får mer nöjd personal som trivs och utvecklas på jobbet.

Arbetsgivares attityder
54 procent av arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ser det som främst positivt att anställda är föräldralediga, jämfört med 43 procent på privata företag.
99 procent inom offentlig sektor säkerställer att föräldralediga är med i lönerevisionen, mot 92 inom privat.
Nio av tio arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor anser att kvinnors och mäns ansökningar om föräldraledighet bedöms på samma sätt.
Samtidigt tycker nio av tio inom den offentliga sektor att man har en mycket tillåtande kultur för både män och kvinnor när det kommer till att ta ut lika mycket föräldraledighet – jämfört med sju av tio privata företag.
Offentliga arbetsplatser anser sig vara mer insatta i vad som gäller vid beviljande av föräldraledighet.
De flesta arbetsgivare är nöjda med vad de redan gör för att främja ett jämnare uttag av föräldraledigheten (75 procent inom privat och 80 procent inom offentlig).Källa: Försäkringskassan