Oenighet om ny kommissionsordförande
Martin Schulz och Jean-Claude Juncker är inte överens om vem som ska styra EU-kommissionen efter att Europaparlamentet fått ny sammansättning. (Foto: Joern Pollex/Getty Images)


Ministerrådet, också benämnt Europeiska rådet, måste för första gången, i sitt förslag till ordförande i EU-kommissionen, ta hänsyn till den nya mandatfördelningen i Europaparlamentet som uppstått efter EU- valet.

Valresultaten i Europa visar att högergruppen EPP blir EU-parlamentets viktigast politiska kraft, och gruppens kandidat Jean-Claude Juncker menar att han borde få EU-kommissionens ordförandepost, enligt europaportalen.

Martin Schulz, nuvarande talmannen och Socialdemokraternas kandidat, menar dock:

”Det står klart att EPP förlorat 60 platser i parlamentet och att ingen majoritet är möjlig utan en uppgörelse med socialdemokraterna.

Liberala Aldes kandidat Guy Verhofstadt anser att det behövs bredare förhandlingar med den tredje största gruppen.

”Förhandlingarna ska bygga på politiskt innehåll. Nästa EU-kommissions program bör vara annorlunda än de senaste fem åren”, sade han.

Den miljöpartistiska gruppens kandidat Ska Keller, menar att nyordningen med direkta val till EU-parlamentet var bra.

”Lanseringen av officiella kandidater till EU-kommissionens ordförande var en bra erfarenhet och har fört in mer liv i den europeiska debatten”, sade hon.

I tolkningen av Lissabonfördraget ansåg parlamentet och EU-kommissionen att stats- och regeringscheferna hade att välja mellan de kandidater som parlamentets partigrupper utsett.

Enligt europaportalen.se kom invändningen att parlamentet kan välja vem de vill, men det är stats- och regeringscheferna som ska lämna förslag på vem som ska bli kommissionens nya ordförande.

När Sveriges statsminister ska till ett möte i Ministerrådet, och det ska Fredrik Reinfeldt tisdagen 27 maj, måste han enligt lag rådgöra med riksdagens EU-nämnd. Det är för att riksdagen ska kunna ge sin syn på den linje som regeringen ska driva under toppmötet.

Detta möte är ett informellt sådant, där valresultatet från helgen diskuteras och hur nomineringen av ordförande till EU-kommissionen ska gå till. Vid ett senare möte fastställs kandidaten.