Oenighet i EU om kloningsregler
Spjutspetsteknologi, så som embryotransfer, insemination och även kloning, används i Förenade Arabemiraten för att föda upp kameler. (Foto: Karim Sahib / AFP / Getty Images)


Nattmangling mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet om att uppdatera bestämmelserna på hittills okända livsmedel, vilket omfattar märkning av livsmedel med biprodukter från klonade djur eller deras avkommor, avslutades utan överenskommelse i måndags.

Utan överenskommelse får nya regler inte införas under flera år framåt.

EU:s konsumentkommissionär John Dalli beklagade att man inte kunnat bryta dödläget.

– Det var synd att man inte kunde nå en överenskommelse eftersom den nuvarande situationen, där det inte finns någon kontroll alls på kloningstekniker eller kloner, kommer återigen att vara en regel i Europa, sade Dalli till tidningen The Scotsman.

En undersökning under 2008 visade att 58 procent av européerna är mot en konsumtion av produkter från klonade djur eller deras avkommor.

Hittills okända livsmedel ”framställda av nya tekniska processer” konsumerades inte mycket i Europa före 1997.

Genetiskt modifierade livsmedel regleras separat inom EU.

Översatt från engelska.