Oenighet i amerikanska kongressen riskerar budgeten
Ska molnen skingras över kongressbyggnaden Kapitolium i Washington? En ny amerikansk budgetkris är överhängande om kongressen inte kan komma överens inom några dagar. Foto: Mark Wilson


Om inte den amerikanska kongressen kan komma överens om en budget inom några dagar kan en ny amerikansk budgetkris vara ett faktum, precis som 2013. Bidrag till en särskild hälsovårdsorganisation har fått en central roll i debatten.

För två år sedan stängde delar av den amerikanska statsapparaten ner. Nu brinner det i knutarna igen. Kongressen måste inom några dagar rösta igenom de tolv separata budgetlagar som krävs för att hålla statsapparaten igång,
En stor stötesten har blivit uppståndelsen kring organisationen Planned Parenthood som driver kvinno- och mödrakliniker. Sedan hemliga videoklipp där organisationen säljer vävnad från aborterade foster till forskare läckt ut, vill inte konservativa republikaner att Planned Parenthood ska få statliga bidrag. Istället ska pengarna fördelas på andra hälsokliniker. Det organisationen gjorde var dock inget lagbrott.

Somliga republikaner hotar nu med att rösta emot alla förslag som innehåller pengar till Planned Parenthood. Det är en liknande taktik som den de använde vid den förra budgetkrisen 2013, vilket resulterade i 16 dagars nedstängning av delar av statsapparaten skriver, New York Times. Demokraterna och Vita Huset ser i sin tur republikanernas beteende som utpressning.

Andra tvistefrågor är militärutgifter och infrastrukturinvesteringar. Man är överens om att tidigare beslutade neddragningar slår snett, men hur man ska stoppa eller förändra dem är inte klart, skriver DN.