OECD kritiserar Sveriges ekonomi
Det råder turbulens i många länders ekonomi och finansminister Anders Borg har deltagit i många möten. Här är han på ett möte i Tokyo i oktober. (Foto: Yoshikazu Tsuno / AFP)


En internationell expertpanel inom OECD har sett över Sveriges ekonomi. Eftersom finansminister Anders Borg är ansvarig inom det här området fick han med beröm godkänt på det mesta, men det blev även en del kritik och frågetecken.

OECD menar att det finns risk för en bostadsbubbla i Sverige, vilket Anders Borg inte håller med om. Men han erkänner att det är relevant att vara orolig när man har belånat sin fastighet eller lägenhet högt. Bankerna har i sin tur lånat pengar utomlands och det är ju också en risk.

”Vi har gjort en hel del saker för att skärpa regelverket för bankerna och det har vi säkert skäl att gå vidare med”, sade finansministern till SR.

När det gäller bostadsmarknaden
vill OECD att Sverige saktar ner farten genom att höja fastighetsskatten, sänka ränteavdragen och öka konkurrensen på byggmarknaden.

Det synsättet på fastighetsskatt och räntor betraktar Anders Borg som ”relativt farligt”, enligt SR. Det skulle slå igenom på byggsektorn och leda till högre arbetslöshet, och han kommer tillbaka till banksektorn:

”Jag tror snarare att vi ska försöka stärka upp vår banksektor så att den blir mindre riskfylld framöver”.

OECD anser även att den ekonomiska ojämligheten ökar i Sverige och det är ett problem. Men även här protesterar Borg och tycker att vi har skött oss bra.

”Sverige har faktiskt klarat krisen i jämlikhetstermer bättre än många andra länder som slagits mycket hårdare”, sade han.

Finansministern radade upp åtgärder som regeringen vidtagit såsom förstärkt bostadsbidrag när det gäller barndelen och för pensionärer med svag ATP, och försörjningsstödet har också förändrats.

Anders Borg avslutade med att säga att ”det allra viktigaste försvaret för sammanhållningen är naturligtvis att vi jobbar för full sysselsättning”.