Ockelbosjukan har dykt upp igen


I sommar kan myggorna bjuda på en otrevlig virussjukdom, den så kallade Ockelbosjukan. Enligt forskaren Jan Lundström kan ovanligt många svenskar drabbas av sjukdomen i år.

Årets väder har varit gynnsamt för myggorna som kommer att leva längre och fler kläckningar medför att det kan bli problem.

Jan Lundström som är forskare vid institutionen för ekologi och evolution tror att vi får räkna med att fler svenskar kan smittas av Ockelbosjukan som sprids via myggor, rapporterar Sveriges Radio Gävleborg.

Ockelbosjukan eller ”bärplockarsjukan” som den också kallas, är vanligast i Gävleborg, Dalarna och Västernorrland. Det är också där myggorna Aedea Cinereus och Culiesta som sprider sjukdomen finns i störst antal.

Forskaren har varnat att det ”räcker med ett enda stick” och han har sett väldigt allvarliga fall, skriver Sveriges Radio.

Första gången sjukdomen beskrevs var på 1960-talet, då man kunde förknippa den med personer som vistats ute i skog och mark, framför allt lingonplockare.

Ockelbosjuka är en vektorburen zoonos, det betyder att det är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Det är i regel vuxna personer som drabbas, sjukdomen uppträder framför  allt under sensommar och tidig höst.

Fåglar är den sannolika reservoaren för Ockelboviruset, ett så kallat arbovirus (virus som sprids via insekter).

Enligt Smittskyddsinstitutet är inkubationstiden kort, ofta anges den vara 12-36 timmar och den drabbade får ledsmärtor, huvudsakligen i händer och fötter. Även kliande hudutslag över hela kroppen och feber uppträder.

Sjukdomen läker utan behandling, men ungefär 20 procent av de insjuknade kan ha kvarvarande ledbesvär under flera år.

Enligt Smittskyddsinstitutet är de enda förebyggande åtgärder man kan göra att undvika att vistas i områden där sjukdomen förekommer och skydda sig mot myggbett med myggmedel och täckande kläder.