"Och jag hörde ett ljud från himlen"
Anna Jarlevang är lärare och har harppedagogexamen från Piteå musikhögskola. Hon bor och är verksam i Tystberga, Järna och ger även lektioner i Nosags butik i Stockholm.


”Och jag hörde ett ljud från himmelen. Likt bruset av stora vatten och dånet av ett starkt tordön; och ljudet som jag hörde var såsom när harpospelare spela på sina harpor.” Uppenbarelseboken. 14:2

Längs med milsvida åkrar, landsbygd med hus, hästar i hagar, små vägar med alléer som man undrar vart de leder, går färden går genom Södermanlands solgula fält och vackra vyer. De tar mig till Tystberga där ska jag träffa Anna Jarlevang för att få en harplektion.

– Harpa är ett ovanligt instrument. Det är nog inte så många som kommer på att man kan välja harpa. Harpa blev instrumentet som passade mig och där jag kan uttrycka mig musikaliskt.

Första gången Anna såg en harpa var hon 17 år, gick på musikgymnasium och hade tvärflöjt som huvudinstrument. Hon följde med några kompisar på en konsert och där spelade en dam på en harpa som hon fick prova. Det var harpans klang som lockade och Anna började ta lektioner för henne. Som lärare var hon sträng och gav mycket läxor.

– Jag klarade av en tredjedel av dem och kände mig inte som en bra elev. Jag trodde det var jättesvårt och att det inte gick bra för mig. På den tiden övade jag mycket tvärflöjt och det gick inte alla gånger så bra. Nu i efterhand vet jag att tvärflöjt inte var mitt instrument men jag ville jobba med musik. Till en början hyrde Anna en harpa tills den dag kom då hon sålde sin tvärflöjt och köpte sig sin allra första egna harpa. Efter ett halvår började Anna vikariera för sin lärare och hade hennes elever. Många hade prestationsångest likt henne själv och hon började fundera över varför de hade det jobbigt och varför det inte var roligt.

– Några av mina lärare som jag haft under den tid jag var musikelev har endast haft ett sätt att lära ut på. ”Gör som jag, jag kan det här” eller som ”i den gamla skolan” där vi i den här metoden börjar med A, sedan tar B och så vidare. Så jag började fundera på det här med att lära ut. Det jag saknade var en undervisning som var mer baserad på vad varje elev ville göra.

Anna ville bli behörig lärare. Under årens lopp har hon träffat på harpister utan formell utbildning och tänkte att det borde finnas en skillnad i att ha en utbildning. När Anna började sin pedagogikutbildning på musikhögskolan i Piteå köpte hon en stor pedalharpa och tog lektioner för en lärare i London som undervisade harplärare. Hon fick jobba hårt under hela utbildningen, övade mycket och försökte spela ikapp dem som hade börjat tidigt för duktiga lärare. 

Det slutade med att hon tröttnade på solistepertoaren eftersom hon varken ville bli orkesterharpist, solist eller bäst i världen. Anna ville bli harplärare. Pedalharpan såldes, hon startade eget företag och beställde hem ett lass med små harpor, 70 stycken närmare bestämt, för uthyrning. Hon började fokusera på klaffharpor, arrangerade om musik för harpa och andra instrument och såg till att det fanns tillgång till harpor.

– Det var en lättnad när jag hittade det som var bra för mig – ska man slå världsrekord eller bara motionera? Istället för höjden så började jag jobba på bredden. 

Idag har Anna köpt sig en ny pedalharpa och spelar med glädje. 

Tack vare sina lärare har hon lärt sig att man kan lära ut på flera olika sätt. Elever vill lära sig olika saker och elevens inställning och motivation är också olika. Utbildningen har hjälpt Anna med att hitta olika infallsvinklar på undervisningen.

– Jag strävar efter att guida och locka fram musiken alla har inom sig. Jag baserar mina lektioner på vad varje elev vill lära sig. Upptäcktsfärden är ens egen. Om en elev har höga ambitioner, men inte har tillräckligt med kunskap, så är det enda som står i vägen tid. Om man har tid så klarar man det. Tidsmässigt är det till största delen eget spel.

Ett glatt minne av en elev är en pensionerad dam som hade bokat en lektion hos Anna. Innan dess hade hon hyrt en harpa och spelat ”vattenfall” eller glissando (när man drar med fingrarna över strängarna) på den. Under lektionen undrade Anna vad damen ville spela, om hon ville spela något mer? Damen ville inte det, utan ville bestämt bara spela vattenfall. ”Jag tänkte tjuvstarta innan jag blir en ängel” sade hon. 

Harpaktiviteter i Sverige:

”Harpa hela helgen”: Harpfestival i Malmö 13-14 september 2008
Plats: Palladium i Malmö.

First Nordic Harp Meeting 16-19 oktober 2008 i Lund
Plats: IOGT-NTO:s lokal, Bantorget 5, Lund

Källor:

Lär dig själv spela harpa, 2004. Examensarbete av Anna Jarlevang.
Bibeln 
Bibliskt lexicon 
Hall´s dictionary of subjects in art
The Harp BBC Television
http://www.youtube.com/watch?v=t2X3zAL675c&feature=related

Wikipedia