Obligatorisk a-kassa utreds


Regeringen har för avsikt att införa en obligatorisk arbetslöshetskassa för att lösa problemet med att många valde att lämna a-kassan i samband med slopandet av skattereduktionen för avgifterna. Av den anledningen kallade arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin till en pressträff idag för att informera om en beslutad utredning.

I en debatt i riksdagen den 5 juni år uttryckte Sven-Erik Österberg (s)oro för den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen.

A-kassorna skapades en gång i tiden av fackliga organisationer med medlemmarnas medel, men den nuvarande formen finansieras delvis med skattemedel.

Den starka kopplingen mellan facket och a-kassa är en bra grund för den svenska modellen med kollektivavtal som styr arbetsmarknaden, enligt Österberg. Han befarar att en obligatorisk a-kassa kommer att pressa ned lönerna.

– Min avsikt är inte att rasera kopplingen mellan de fackliga organisationerna och arbetslöshetskassan, sade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) som hävdar att en obligatorisk a-kassa kan leda till högre sysselsättning.