Obeväpnade bröder dödades av polischef
Guizhous biträdande polischef sköt ihjäl två obeväpnade personer helt öppet. (Epoch Times)


En händelse har skapat uppståndelse på Kinesiska nätforum. Myndigheterna hävdar att två bröder sköts ihjäl efter att de överfallit en polis och försökt ta hans vapen. Lokala vittnen ger dock en helt annan version av händelsen.

Vad man vet är att två obeväpnade bröder, Guo Yonghua och Guo Yongzhi, från byn Yaoshang i Guizhouprovinsen sköts av den biträdande polischefen Zhang Lei den 12 januari när de var i staden Gongpai för att handla.

Enligt HuaXiDuShi och andra medier fanns vittnen på platsen. En man vid namn Liu sade att han såg hur den civilklädde Zhang pekade på Guo Yonghua med sin vänstra hand och sträckte sig efter vapnet med den högra. Enligt honom ropade Zhang: ”Gå ner på knä, annars dödar jag dig”.

Guo ska ha svarat: ”Jag har inte brutit mot lagen, du skulle inte våga skjuta mig”. Då kom en annan polis, Wang Daosheng och  gav Guo Yonghua en stöt med en elktrisk batong så han föll ner på marken. Zhang drog sitt vapen och sköt två gånger i luften, en gång mot marken och en gång mot Guo Yonghuas huvud och dödade honom omedelbart.

Guo Yongzhi krävde att få veta varför hans bror sköts. Zhang svarade genom att skjuta Guo Yongzhi i sidan. Han försökte ta sig därifrån, men Zhang gick fram till honom och sköt honom i bakhuvudet.

Enligt ett vittne sade någon som såg det hela: ”Han kan fortfarande räddas, vi måste ta honom till sjukhus”, strax innan Zhang sköt Guo Yongzhi första gången. Zhang riktade sitt vapen mot folksamlingen och sade: ”Jag skjuter den som försöker ta honom till sjukhus”.

En annan person från samma by, Chen Xiangrong, som tänkt resa hem med de två bröderna, fick även han vapnet riktat mot sig.
– När Zhang siktade vapnet mot mitt bröst hörde jag ett ljud, men inget hände. Han fick troligen slut på kulor. Annars hade även jag dödats, sade Chen Xiangrong.

19 timmar efter incidenten höll myndigheterna i Anshu en presskonferens men gav inga detaljer om fallet. De hävdade att poliserna utfört sina normala sysslor när de två bröderna gick till våldsamt angrepp.

Denna beskrivning motsades av ett stort antal vittnen, som alla hävdade att offren inte slagits med poliserna. ”De slogs absolut inte! Absolut intget slagsmål! Deras händer rörde aldrig varandra!” sade vittnen.

Nyheten postades på många internetforum i Kina och väckte en storm av vrede. ”Ett liv för ett liv; avrätta Zhang Lei” och ”Gå ner på knä, annars dödar jag dig” var fraser som spreds snabbt.

Inom några dagar nådde den lokala regeringen ett avtal med offrens familjer att de skulle få 350 000 yuan som kompensation för var och en av de dödade bröderna. Avtalet skrevs under av en lokal ämbetsman med partisekreteraren som vittne.

En person som utgav sig för att vara lagexpert skrev att kompensationen borde komma från polisen och inte den lokala regeringen. Han fann det mycket märkligt att lokalregeringen skulle betala kompensationen.

Andra internetposter beklagade att skattebetalarnas pengar inte borde användas för att betala för en dålig polis onda handlingar.

Offrens familjemedlemmar blev rasande när de hörde det officiella uttalandet och ställde in begravningarna tills dess att regeringen genomfört en utredning för att få den sanna bilden av händelsen. De väntar också på en formell ursäkt och lovade att bära ut kistorna offentligt för att kräva rättvisa om det behövdes.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28225/