Obekväma sanningar och stora förhoppningar inför Peking-OS


Epoch Times Sverige kommer från och med nu att specialbevaka utvecklingen kring OS i Peking 2008.

Ni kommer att hitta alla artiklar som har med detta ämne att göra under en särskild kategori. En anledning till denna satsning är att uppladdningen inför Peking-OS alltmer kommit att handla om huruvida det överhuvudtaget bör hållas. Svensk media har, med anledning av Peking-OS, börjat uppmärksamma de grova brott mot mänskliga rättigheter som Kinas regim gör sig skyldiga till. Vi vill bidra till att öka denna uppmärksamhet, och vi har utmärkta förutsättningar att göra detta.

Epoch Times Sverige är en del av Epoch Times International som finns på 17 språk. Den kinesiskspråkiga utgåvan, Dajiyuan, finns som tryckt dagstidning sedan år 2000 och är den största kinesiskspråkiga tidningen i världen som inte kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet. Dess reportrar finns inuti fastlands-Kina och rapporterar direkt om sådant som få västerländska media har en chans att få reda på, på grund av den massiva censur och kontroll som kommunistpartiet utövar.

Epoch Times Sverige har dessutom, som få andra svenska medier, ett kontinuerligt, dagligt nyhetsfokus på Kina, något som vi tror bidragit till vår konstant ökande besöksstatistik. Det är få svenska företag i dag som inte har något med Kina att göra, och det är få människor i västvärlden som inte direkt eller indirekt påverkas av vad som händer i Kina. Behovet av ocensurerade nyheter är därmed stort.

Epoch Times har också fokus på människorättsfrågor överlag. Därmed är givetvis OS en unik chans för oss att föra upp våra två främsta intresseområden på den nationella nyhetsagendan på allvar. Som nyhetsmedia tar vi inte ställning i frågan om bojkott utan avser att på ett seriöst och förutsättningslöst sätt bevaka den. Detta innefattar även att visa den växande interna opinionen inom Kina mot OS, som inte kommer till tals i andra medier.

Dessutom vill vi föra fram den obekväma sanningen att mänskliga rättigheter inte förbättrats i Kina sedan landet fick OS. Tvärtom har de på många punkter försämrats, som ett direkt resultat av spelen.

Vi visar i våra artiklar hur OS, förutom att dra enorma resurser från ett land där 800 miljoner fortfarande lever i fattigdom, konsekvent använts som ett redskap för kommunistregimen att trappa upp och intensifiera förföljelsen av oliktänkande. Åtskilliga ”upprensningskampanjer” har länge pågått för att undvika att regimen generas under sitt jättelika propagandajippo. Censur och mediakontroll har förstärkts. Dessutom har OS direkt eller indirekt använts som förevändning för att olagligt vräka och jaga bort människor från sina hem. Vi visar hur OS skapat ett klimat där Kinas diktaturregim fått något att gömma sig bakom och ett skäl att än mer våldföra sig på sin egen befolkning. Detta är givetvis en fruktansvärd ironi med tanke på de olympiska spelens höga ideal.

Den kinesiska kommunistregimen har gång på gång visat sitt sanna ansikte, och vi på Epoch Times aldrig haft några illusioner om att OS kommer att få den att förbättra sig.

Däremot ser vi OS som en chans att sätta fokus på Kina och vad som pågår där. Vår förhoppning är att Peking-OS och uppmärksamheten däromkring ska bli den tuva som till slut stjälper en av tidernas värsta diktaturregimer och ger det kinesiska folket dess frihet och värdighet.

Vi vill bidra till att visa den verkliga situationen i Kina på ett sådant sätt att ingen i västerlandet längre ska kunna säga att man inget visste. Vi hoppas att journalister från alla andra medier tar tillfället i akt att fördjupa sig i situationen i Kina och inte låta sig luras av propagandabluffen.

Vi hoppas att ni, våra läsare, vill vara en del av detta historiska tillfälle.