Obama: ”Världen borde gnistra av det gudomliga”
President Obama och Nobelkommittén i Norge. (Foto: Lilly Wang/ Epoch Times )


President Obama kom till Oslos Rådhus för att ta emot Nobels fredspris. Motiveringen till priset var att han ansträngt sig för att stärka den internationella diplomatin och samarbetet mellan folken.

När Thorbjørn Jagland presenterade årets fredspristagare sade han att presidenten visste om att Nobelpriset inte bara gavs till personer för deras uppnådda resultat utan också för att ge ett momentum till en serie saker. Presidenten hade då sagt:

– Priset kunde därför representera ”en uppmaning till handling”

När det var dags för Obama att ta emot priset möttes han av långa, varma applåder.

– Jag tar emot den här äran med djup tacksamhet och stor ödmjukhet. Det är en utmärkelse som talar till vår högsta önskan, att trots all grymhet och lidande i vår värld så är vi inte endast fångade av ödet. Våra handlingar har betydelse och kan ändra historien i en rättvisare riktning. 

Obama var mycket medveten om att det finns miljoner människor som tyst visar handlingar av mod och medlidande, som till och med kan inspirera den hårdaste cyniker och de förtjänar den här hedersbetygelsen mer än honom. 

Obama är dock överstebefälhavare i en nation som för krig på två platser och samtidigt ansvarig för tusentals unga amerikaners liv, varav vissa kommer att dö.

– Och därför kommer jag hit med en akut känsla av en väpnad konflikts kostnader, fylld med svåra frågor om relationen mellan krig och fred och vår strävan att ersätta det ena med det andra.

Världen har förändrats mycket sedan den amerikanske president Wilson fick fredspriset. Nu krigar inte bara länder mot varandra utan krig förs också inom nationerna.


President Barack Obama visar leende upp diplom och medalj vid Nobelceremonien i Oslo. (Foto Jewel Samad / AFP Photo)

President Barack Obama visar leende upp diplom och medalj vid Nobelceremonien i Oslo. (Foto Jewel Samad / AFP Photo)

Obama stod i salen dekorerad i gult-orange-grönt och sade att han var ett levande exempel på den moraliska kraften hos människor som använder icke-våld.

– Jag vet att det inte finns något svagt, ingenting passivt, ingenting naivt i den tro och i de liv som Gandhis och Martin Luther King förde.

Som en nations ledare kan emellertid inte Obama endast leva efter dessa två mäns principer, han lever i en värld där det amerikanska folket hotas.

– För ni ska inte missta er. Ondskan existerar i världen.

Obama uppmanar oss att försöka få världen att bli som den borde vara, att gnistra av det gudomliga, vilket fortfarande kan uppväcka något inom oss. Det finns krig, men ändå ska vi sträva efter freden. 

– Vi kan göra det, för det är människans utvecklingshistoria som är hela världens hopp och i detta ögonblick av utmaning måste det vara vårt arbete på Jorden.