Obama uppmanar G20-toppmötet att rätta till den globala ekonomin
President Obama och andra världsledare på G20-toppmötet i september 2009 i Pittsburgh. Obama uppmanade världens ledare i ett brev som publicerades på fredagen att arbeta tillsammans med aggressiva åtgärder för att rätta till den globala finanskrisen. (Foto: Win McNamee / Getty Images)


President Barack Obama uppmanade ledarna för världens 20 ledande länder i ett brev, som publicerades på fredagen, att arbeta tillsammans med aggressiva åtgärder för att rätta till den värsta globala finanskrisen sedan 1930-talet.

Obamas rekommendationer till ledarna för världens största ekonomier, inklusive Kina och Ryssland, kom innan ett toppmöte nästa vecka i Toronto i Kanada för den grupp av 20 nationer, som också är känt som G20-toppmötet.

”Vi måste gå in för oss att återställa hållbara offentliga finanser på medellång sikt. Och vi bör fullborda arbetet med att återställa och reformera finanserna. Vår högsta prioritet i Toronto bör vara att säkra och stärka återhämtningen, sade Obama i sitt brev.

Obamas uppmaning om att stimulera ekonomin för att återställa den på ”medellång sikt” kommer i en tid då många europeiska länder håller på att skära ner sina utgifter i syfte att minska budgetunderskottet.

Stora EU-medlemsländer, såsom Tyskland och Frankrike, har dragit åt svångremmen beträffande ekonomiska stimulansåtgärder och utgifter, av rädsla för en härdsmälta inom banksystemet i de små länderna inom EU, såsom Grekland och Ungern, som skulle kunna sprida sig till andra medlemsländer inom EU.

”Jag är oroad över den svaga efterfrågan från den privata sektorn och ett fortsatt starkt beroende av export i vissa länder med redan stora externa överskott,” fortsatte Obama.

Trots att Obamas kommentarer inte specifikt nämner Kina har ekonomer över hela världen kritiserat Kina för att köra med stora överskott, en följd av Kinas fasta växelkurs.

”Jag vill också understryka att växelkurser som är fastställda av marknaden är viktiga för den globala ekonomiska vitaliteten. De signaler som rörliga växelkurser skickar är nödvändiga för en stark och balanserad global ekonomi,” sade Obama.

Politiker och ekonomer i USA och Europa har i starka ordalag diskuterat att Kina på konstgjord väg har sänkt värdet på sin valuta. Detta har gett de kinesiska varorna fördelen av ett lägre pris gentemot sina handelspartners, vilket har gjort att miljontals jobb i världen har försvunnit, särskilt från Förenta staterna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37657/