Obama säger att rymdfarkost bör kunna besöka Mars inom 20 år
USA:s president Barack Obama besöker Kennedy Space Center för att tala om den nya riktningen som administrationen planlägger för NASA, och USA:s framtida ledande ställning när det gäller människans rymdfärder, den 15 april 2010. (Foto: Jewel Samad / AFP / Getty Images)


Inom 30 år fodras det att bemannade rymdfarkoster når Mars, sade president Barack Obama på torsdagen på Kennedy Space Center i Florida.

Obama, som skar ner NASA:s anslag med miljarder, bland annat till raketprogrammet Constellation, försvarade sitt beslut och sade att han ställer sig bakom det amerikanska rymdprogrammet.

– Nu är utmaningarna för vårt rymdprogram annorlunda, och våra krav för detta program är annorlunda än under tidigare årtionden, sade presidenten.

Att resa till månen var en stor prestation men presidenten sade att NASA måste gå vidare till större och bättre saker.

Men medan det vi presterar har ändrats mycket under de senaste femtio åren så är det vi gör – eller inte gör – när det gäller att söka nya utmaningar, inte av mindre betydelse för vår framtid i rymden och här på jorden, sade han med hänvisning till Marsuppdraget, som kan planeras in till mitten av 2030-talet.

År 2025 bör rymdfarkoster ha skickats till en asteroid tillsammans med ”det allra första bemannade uppdraget bortom månen in i rymden.”

– Och jag räknar med att vara på plats för att se det, tillade Obama.

För att hjälpa till att driva detta framåt sade Obama att 6 miljarder dollar kommer att ges till NASA under de kommande fem åren.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33503/

 

 

 

 

Obama Says Spacecraft Should Visit Mars in Next 20 Years
By Jack Phillips
Epoch Times Staff Created: Apr 15, 2010 Last Updated: Apr 15, 2010

U.S. President Barack Obama walks past a main engine of a shuttle as he arrives to speak on the new course the administration is charting for NASA and the future of U.S. leadership in human space flight at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida,
U.S. President Barack Obama visits the Kennedy Space Center to speak on the new course the administration is charting for NASA and the future of U.S. leadership in human space flight, on April 15, 2010. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Within 30 years, manned spacecraft need to reach Mars, said President Barack Obama on Thursday at the Kennedy Space Center in Florida.

Obama, who cut billions from NASA funding, including the Constellation rocket program, defended his decision and said he is behind the U.S. space program.

”Now, the challenges facing our space program are different, and our imperatives for this program are different than in decades past,” the President said.

Going to the Moon was a great achievement, but the President said that NASA needs to move on to bigger and better things.

”But while the measure of our achievements has changed a great deal over the past fifty years, what we do—or fail to do—in seeking new frontiers is no less consequential for our future in space and here on Earth,” he said in reference to the Mars mission that could be planned by the mid-2030s.

By 2025, spacecraft should be sent to an asteroid along with “the first-ever crewed missions beyond the moon into deep space.”

Obama added, “And I expect to be around to see it.”

To help push this forward, Obama said he said $6 billion will be given to NASA over the next five years.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33503/