Obama historisk – oavsett valresultatet
Senator Barack Obama och hans hustru Michelle Obama med döttrarna Sasha och Malia på ett valmöte i deltaten Iowa den 20 maj 2008 (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)


Den 4 november 2008 är en historisk dag oavsett hur resultatet för presidentvalet i USA blir. Aldrig tidigare har en afroamerikan lyckats med att kämpa ur underläge och komma så här långt i konkurrensen om världens mäktigaste ämbete. Hela världen riktar sin uppmärksamhet på kraftmätningen mellan demokraternas presidentkandidat senator Barack Obama och republikanernas senator John McCain.

McCain är sann fosterlandsvän – en soldat och politiker som har ägnat sitt liv åt landet. Hans motståndare, med det kenyanska namnet Obama, skiljer sig från tidigare innehavare av presidentposten som Kennedy, Jefferson, Adams, Lincoln, Roosevelt, and Bush.

Vem är Barack Obama egentligen? Barack Obamas föddes den 4 augusti 1961 av pappa Barack Hussein Obama från Kenya och mamma Ann Dunham, en vit amerikanska från delstaten Kansas. Föräldrarna gifte sig i Hawaii i en tid när giftermål mellan olika raser var olagligt i vissa stater.

Relationen med pappa blev kortvarig eftersom föräldrarna, som träffades när de studerade på University of Hawaii, skilde sig när han var bara två år. Pappan återvände till Kenya efter studier i USA. Sedan fördes kommunikation med pappan och sonen mest via brev. De träffades bara en gång innan han dog in en bilolycka 1982.

Obama bodde en kort tid i Indonesien när familjen flyttade dit efter att mamman gifte sig med en indonesisk man. Vid 10 års ålder flyttade han tillbaka till Hawaii och bodde med sina morföräldrar.

– Det bästa i mig kommer från min mamma, säger Obama.

Ann Dunham beskrevs som en fri själ. Hon överförde till honom sin nyfikenhet, öppenhjärtighet, villighet att omfamna det främmande. Allt detta hade en stark inverkan på hans ungdomsår. Ann dog i cancer 1992.

Vid 22 års ålder, efter studier i statskunskap vid Columbia University, bestämde han sig för att arbeta med samhällstjänster i Chicago. Hans uppgifter var bland annat registrering av röstberättigade, omskolning för arbetslösa, rådgivning till boende som strider för sina medborgerliga rättigheter. Obama sade att det var en tid där han ville bygga sitt liv och testa sin förmåga att engagemang sig för de svarta.

Han beskriver de svartas situation som ett samfund som ”skär djupare än den vanliga vanmakten som svarta vänner och jag delade när vi läste brottsstatistiken”.

Obama sökte sin identitet som svart amerikan. Efter tre år i Chicago upptäckte han att det bästa sättet att hjälpa den svarta befolkningen var att göra offentlig tjänst. Obama kom in på Harvard och tog juridisk examen 1992. Under sin tid på Harvard var han en toppstudent och valdes bland annat till president på den ansedda tidskriften Harvard Law Review.

Efter examen arbetade han som lärare i juridik på Columbia University. 2004 valdes han till senator, den tredje någonsin i USA:s historia.

Kritikerna kallar honom en liberaldemokrat men hans sätt att handskas med kontroversiella frågor gör det svårt att placera honom i något fack. Han är inte heller någon typisk svart eller vit amerikan. Med andra ord är han ganska unik på den politiska scenen i USA.

Obama har en förmåga att se olika sidor av en fråga och är villig att acceptera styrkan i konservativa synpunkter. Ett exempel var han ställningstagande om skolorna i innerstadsmiljöer. Han kritiserar förfallna och osäkra skolor samt lärare som inte är kompetenta i sina ämnen.

I sin bok, Audacity of Hope, skriver han att ”alla pengar i världen inte kan höja studentens meriter om föräldrar inte gör något för att inspirera sina barn med värdet av hårt arbete och uppskjuten njutning”.

Detta är inte bara en lättvindig retorik. När han talade med afroamerikaner under valkampanjen tog Obama upp frågan om behovet för det svarta samfundet att reda ut sina egna brister – ett ställningstagande som gör äldre civilrättskämpar som Jesse Jacksson obekväma.

Obama ser sig själv som progressiv demokrat. Å andra sidan är han motståndare till bland annat ”vulgär kultur”, ”förfallna standarder” och ”ytlig materialism” som han uttryckte i hans bok.

Som senator är Obama känd för sin kompetens. Ett bra exempel är han förmåga att få den lagstiftande församlingen i Illinois att anta en lag som kräver videoinspelning av förhör av brottmisstänkta.

I senaten arbetar Obama med republikaner i olika projekt inklusive nedrustningen av massförstörelsevapen och ökad ansvarsskyldighet i utnyttjande av offentliga utgifter.

Obamas villighet att samarbeta med andra och se andras synvinkel gör hans handlingssätt till en drivande kraft – en kraft som kommer från vetskapen om att det finns två sidor till alla frågor eller världssyn, lika säkert som det finns svarta och vita, demokrater som republikaner. Det finns flera sidor och varje sida är en enande identitet – en identitet som han har sökt i hela sitt liv.

(Research av Gary Feuerberg, Epoch Times USA)