Obalans på oljemarknaden oroar
En indonesisk pojke samlar bensin från en tankbil i Jakarta. (Foto: AFP/Adek Berry)


Råoljans världsmarknadspris säger en hel del om det ekonomiska och politiska läget i världen. Det berör därför alla människor. Veckan avslutade med att priset stannade på över 80 dollar per fatet.

Trots att effekten av de höga prisnivåerna på olja delvis mildras av den låga dollarkursen finns det skäl till oro. Främst på grund av obalansen i konsumtion, produktion och tillgång.

Den 27 september uppmärksammade FN-organet för handeln och utveckling (UNCTAD) den rådande obalansen i konsumtion, produktion och reservlagren på olja och gas.

Enligt UNCTAD konsumerar industriländerna mer än hälften av den globala olje- och gasproduktionen medan de står för bara en fjärdedel av produktionen. Dessutom innehar de mindre än åtta procent av världens olje- och gasreserver.

I de 25 högst rankande länderna som har bekräftade olje- och gasreserver återfinns så mycket som 21 utvecklingsländer och så kallade växande ekonomier.

Oroväckande är att industriländer förbrukar sina resurser tio gånger snabbare än andra länder, vilket innebär att de kommer att blir beroende av ökande import av olja och gas.

– EU importerar hälften av sitt totala energibehov och är med det världens största energiimportör. Om ingenting görs beräknas den här siffran stiga markant framöver, sade EU-minister Cecilia Malmström i sitt tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 16 januari 2007.

På den internationella fronten ökar konkurrensen om världens oljereserv. Växande ekonomier som Kina, Indien och Brasilien kräver sina delar. Situationen kompliceras av skiftande politiska situationer som kan leda till kriser.

Politiska konflikter mellan Ukraina och Ryssland resulterade i avstängning av gasleveransen till Ukraina på nyårsdagen 2006 vilket störde även leveranser till Europa. Vitryssland fick känna på Rysslands vrede på ett liknande sätt.

En del utvecklingsländer med stora oljetillgångar, såsom Kuwait, Mexiko och Saudiarabien, tillåter inte utländskt deltagande i utvinningen av olja och gas.

– Den energisituation vi nu sedan ett par år befinner oss i är dock av en ny och mera oroande karaktär, sade Cecilia Malmström i sitt tal i Sälen.


Priset på råolja av hög Brent-kvalitet steg över 80 dollar i förra veckan. Tabell från 29 september 2007 (Källa: Oil-price.net)

Priset på råolja av hög Brent-kvalitet steg över 80 dollar i förra veckan. Tabell från 29 september 2007 (Källa: Oil-price.net)