Nyttig kost och lite vin bra för hjärtat


Tre av fyra infarkter skulle kunna förebyggas med rätt kost, motion och rökstopp visar en ny studie. Det gäller att äta grönsaker och frukt dagligen, motionera regelbundet och dricka måttliga mängder av vin.

Det är inte första gången som kopplingen mellan viss typ av kost och risk för exempelvis hjärtinfarkt studeras. Det som är nytt denna gång är att forskarna förutsättningslöst har kartlagt kvinnornas kostvanor istället för att i förväg bestämma vilken typ av mat de ville titta närmare på.

Forskare vid Karolinska Institutet har analyserat mathållningen hos 25 000 friska svenska kvinnor födda mellan 1914 och 1948 från Uppsala och Västmanlands län. Man följde kvinnorna från 1997 och hittade två specifika kostmönster som tydligt sammanfaller med minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

– Det första karaktäriserades av hög konsumtion av grönsaker och frukt och det andra av måttlig konsumtion av alkohol. De mängder det handlar om är motsvarande fyra grönsaker och två frukter om dagen respektive ett halvt glas vin, säger Agneta Åkesson, en av forskarna bakom studien.

Kvinnor som äter mycket grönsaker och frukt och dessutom regelbundet konsumerar fullkornsprodukter, fisk och bönor kan känna sig nöjda. Knappt en tredjedel av kvinnorna i studien hade detta mer hälsosamma beteende som visade sig minska risken att drabbas av hjärtinfarkt med 57 procent jämfört med de kvinnor som hade låg konsumtion av ovannämnda födoämnen.

De kvinnor som åt sunt, var normalviktiga, motionerade regelbundet och dessutom var rökfria, minskade risken att drabbas av hjärtinfarkt med hela 92 procent jämfört med den grupp som rökte, hade övervikt, åt onyttig mat och var fysiskt inaktiv. Men det var dock bara en av tjugo kvinnor i studien som uppfyllde alla dessa krav.

Som regelbunden motion räknades minst 40 minuteras daglig promenad eller cykling samt en timmes mer ansträngande träning per vecka.

– Om alla kvinnor levde som den hälsosamma gruppen skulle tre av fyra hjärtinfarkter kunna förebyggas. Det är också viktigt att få fram data som bygger på svenska förhållanden för att bättre kunna stärka folkhälsan i vårt land, säger Agneta Åkesson i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Referens:
“Combined Effect of Low-Risk Dietary and Lifestyle Behaviors in Primary Prevention of Myocardial Infarction in Women”, Agneta Åkesson, Christoph Weismayer, P K Newby, Alicja Wolk Archives of Internal Medicine, vol 167, no 19, 22 oktober 2007 .
Hela rapporten finns att hämta på http://ki.se