Nytt sätt att förebygga livmodercancer


Omkring 700 000 kvinnor i Sverige går årligen på provtagning för gynekologiska cellprover. Men cellproven inte är så känsliga som de borde vara – de fångar inte upp alla fall av cellförändringar som på sikt kan leda till livmoderhalscancer.

Professor Joakim Dillner från Lunds universitet och hans medarbetare föreslår nu att cellproven ersätts av en kombination av ett nytt virus-test och det vanliga cellprovet. Detta skulle kunna hitta hela 30 procent fler fall än vad som hittas idag.

Själva provtagningen förändras inte, så för kvinnorna skulle den nya metoden inte innebära någon skillnad. Skillnaden kommer först i laboratoriet där cellerna tagna från livmodertappen analyseras.

Förslaget innebär att cellerna först testas för HPV (papillomvirus), det virus som orsakar livmoderhalscancer. Steg två är att analysera vidare de prover som är positiva för HPV med vanligt cellprov och, om nödvändigt även ett virustest till.

Eftersom virustestet är känsligt men inte specifikt kan man få felaktigt positiva svar, svar som oroar, men som vid närmare påseende inte innehåller något riskabelt. Celltesterna är mer specifika men inte så känsliga; de fångar inte upp alla förändringar.

Cellprovens osäkerhet spelar ingen roll för kvinnor som regelbundet går på cellprover, eftersom det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till livmoderhalscancer.

– Går man på provtagning varje gång man blir kallad, så hinner eventuella cellförändringar bli upptäckta i tid. Men för kvinnor som av olika skäl missar några kallelser kan kombinationsmetoden ha en livräddande effekt, säger professorn i virologi Joakim Dillner i ett pressmeddelande.

Joakim Dillner och hans medarbetare har studerat olika sätt att använda HPV- tester som ett alternativ till dagens cellprov.

Att börja med HPV-testet och sedan följa upp alla positiva svar med vanligt cellprov och eventuellt upprepa HPV-test senare visade sig vara den bästa kombinationen. Man kunde på så sätt upptäcka 30 procent fler fall.

Enligt Joakim Dillner behöver kombinationsmetoden inte behöva bli dyrare på sikt. Virusanalysen sker maskinellt, och priset per prov bör gå ner ju fler som testas. Dessutom kan kallelserna till provtagning göras mer sällan, eftersom varje resultat skulle bli säkrare.

– Att ändra dagens rutiner går nog inte fort, när det gäller en så stor verksamhet som denna. Men jag hoppas att några landsting kan vilja prova den nya metoden på försök, säger Joakim Dillner.

Studien har nyligen publicerats i Journal of the National Cancer Institute.