Nytt sarsvirus snabbt och dödligt


Ett nytt och dödligt sarsvirus har nyligen avslöjats av två forskarteam, som förklarar var och hur människokroppen attackeras av det nya viruset. Forskarna har också kommit fram till en möjlig antivirusbehandling och förklarar hur djur kan sprida viruset vidare till människor.

Forskning vid avdelningen för influensaforskning på Hongkongs universitet visar att det nya sarsviruset (HCoV-EMC) infekterar och sprids i mänsklig lungvävnad mycket snabbare än det ursprungliga sarsviruset.

Lungorna attackeras snabbt och skadas allvarligt och det leder ofta till döden.

Forskarna
vid Hongkonguniversitetet har upptäckt mekanismen som det nya viruset använder för att infektera och sprida sig så snabbt, till och med till andra organ. De publicerade nyligen sin forskning i Journal of Virology.

Hongkonguniversitetets forskning kom fram till att det nya sarsviruset infekterar två typer av vävnader i den mänskliga lungan. Viruset attackerar lungcellerna vars uppgift är att syresätta blodet och avlägsna koldioxid och attackerar också cellerna som reparerar skadad lungvävnad. Den här dubbelattacken resulterar i försämrad andning samtidigt som offret får svårt att återhämta sig från infektionen.

Studien visade också att det nya sarsviruset kan infektera cellerna omkring blodkärlen i lungorna och kan därför spridas genom blodet till organ utanför andningsvägarna.

Lyckligtvis fann forskarna att interferonbehandling kan vara effektivt för att hämma virusets reproduktion, vilket ger hopp om att infektionen ska kunna bekämpas.

Ytterligare en studie som publicerats i tidskriften Nature av en grupp forskare i Nederländerna, vid Erasmus Medical Centre i Rotterdam, preciserade hur viruset infekterar. De fann att viruset fastnar på ett välkänt receptorprotein på vissa lungceller och därigenom kommer in i systemet.

Eftersom receptorn inte finns på alla cellerna och cellerna finns djupt inne i lungorna tror teamet att det inte kommer att bli så lätt att smittas av sjukdomen, men om man gör det blir det en allvarlig infektion.

På grund av att receptorn finns hos många däggdjur tror forskarteamet att coronaviruset kan finnas bland andra djur och kan eventuellt spridas till andra arter, som andra har gjort. Man har funnit att fladdermöss bär på viruset och forskarna tittar på huruvida det kan spridas vidare till andra värdar.

På grund av dess dödlighet är det nya sarsviruset – som är släkt med det som ursprungligen kom från södra Kina 2003 – särskilt intressant för forskare. Det ursprungliga sarsviruset infekterade minst 8 000 människor och dödade åtminstone 775 människor runt om i världen.

Översatt från engelska.