Nytt namnsystem föreslås i Kina
(photos.com)


Kina diskuterar ett nytt namnregleringssystem som skulle kräva att varje nyfött barn får båda eller den ena förälderns efternamn som efternamn. Planerna diskuteras för närvarande på gräsrotsnivå och idag finns det ingen officiell namnreglering.

Enligt Yangzi Evening News finns det idag 1601 efternamn i Kina, om lagen går igenom skulle det skapa runt 1 280 000 nya efternamn vilket skulle reducera antalet dubbla namn och hjälpa till att bättre identifiera barnens släktband.

Regleringen fastslår att de nya namnen måste innehålla två till sex tecken. De får inte skada landets värdighet, bryta mot lokala folktraditioner eller ha en negativ inverkan på samhället. Om tecknen finns måste namnen vara uppbyggda av förenklade kinesiska tecken och får inte innehålla några borttagna tecken, påhittade tecken, utländska namn, pinyin eller det arabiska siffersystemet.

För att undvika fler namnbyten än nödvändigt tillåter regleringen alla över 18 år att en gång ändra sitt namn (både för- och efternamn). De som använder falska certifikat för att ändra sina namn kommer att bötfällas på 800 yuan c:a 710 kr)

Undersökningar visar att det kinesiska namnsystemet härstammar från ett kvinnodominerat samhälle där man formade klaner runt mödrar. För att skilja klaner åt använde man moderns efternamn som namn på klanen. Dessa efternamn använde normalt den ”radikala” teckensättningen som ”stod för” kvinna.

Förutom det anses följande punkter ha influerat kinesernas skapande och användande av efternamn:

1: En förfaders hem, stat, eller kungarike såsom staterna Zhao, Song Qin och Wu.

2: En förfaders titel såsom de forntida ämbetsmannatitlarna Sima och Situ.

3: En förfaders adelsrang såsom Wang och Hou.

4: En förfaders förnamn.

5: Ett yrke såsom en krukmakare som använder ordet krukmakeri som efternamn

6: Namnet på en plats eller en beskrivning av platsens landskap såsom Dongguo, Ximen, Chi och Liu.

7: Dyrkan av djur såsom hästar, kor, får och drakar.

Bitar av dessa karaktärer sattes ihop till efternamn.

Boken ”Ett hundra efternamn” som skrevs under Song-dynastin innehåller runt 500 efternamn, varav 60 är ihopsatta. Enligt statistik fanns det runt 5000 efternamn i äldre dokument och nu finns det runt 200 vanliga efternamn.

Forntida namn var mer komplicerade än de moderna. Förutom efternamn och förnamn användes andra ord för att identifiera någons position i familjehierarkin. De som delade samma status i hierarkin var tvungna att ha ett identiskt ord i sina namn.

De som var kulturella eller hade social status fick ytterliga namn såsom Zi (ett artighetsnamn som traditionellt gavs till män över 20 för att markera dess kommande ålder) och Hao (ett påhittat artighetsnamn som vanligtvis användes som pseudonym)

Som exempel hade hade författaren Su Shi i Song-dynastin efternamnet Su och förnamnet Shi. Förutom det hade han Zhizhan som sitt Zi-namn och Dongpo Jushi som sitt Hao-namn. Tang-dynastipoeten Li Bai levde i Shichuas Qinglian-kommunen och använde därför ofta namnet Qinglian Jushi som sitt Hao-namn för att skapa betydelsen: ”Person som bor i Qinglian.”

Traditionellt trodde man också att ens namn kunde förutsäga ens framtid. Undersökningar gjordes då för att välja ett namn baserat på ens födelsedag och dess förhållande till de åtta karaktärerna i det kinesiska horoskopet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-29/57085.html