Nytt hopp för Australiens koalor
En koala sitter på en gren i en djurpark i Sydney, Australien den 24 april 2013. Forskare har upptäckt viktig information om koalas immunsystem. (Greg Wood/AFP/Getty Images)


Varje år dör tusentals australienska koalor till följd av sjukdomar, men nu finns det hopp.

En grupp forskare vid Australian Museum och Queensland University of Technology har gjort ett genombrott i förståelsen av koalans immunförsvar.

”Vårt arbete har visat att koalor verkligen har alla de komponenter som behövs i ett fungerande immunförsvar och detta ger oss löfte om att vi kan förstå och kontrollera sjukdomen hos dessa inhemska djur bättre,” sade Adam Polkinghorne, forskare vid Queensland University of Technology i ett mejl.

Enligt Australian Koala Foundation, dör de flesta koalor till följd av klamydiabakterier och Koala Retrovirus (Korv).

”Klamydia är en viktig fråga i Queensland och New South Wales, där sjukdomen sprids snabbt hos vissa populationer och är orsaken till att upp till femtio procent av hondjuren har blivit infertila på grund av klamydiainfektioner,” sade Polkinghorne.

Klamydia kan leda till blindhet, lunginflammation, urinvägsinfektion och reproduktiva infektioner i tarmkanalen hos koalor.

Enligt Polkinghorne bär nästan alla koalor i landet på sjukdomen, både de vilda och de koalor som finns i djurparker. ”Vi har funnit klamydia hos de flesta vilda koalapopulationer på fastlandet med en infektionsgrad på upp till 100 procent. I många populationer, korrelerar hög smitta inte med höga sjukdomsnivåer och detta är något vi vill forska mer på. ”

Forskarna är på god väg att testa ett klamydiavaccin för koalor. ”Vi räknar med att detta vaccin kommer att vara ett viktigt verktyg för att hjälpa till att bevara  koalan,” sade Polkinghorne.

Sydvästra Queensland har varit hemvist för Australiens största koalapopulation, men nu har antalet koalor sjunkit från uppskattningsvis 60 000 år 1990 till 11 000 år 2012.

Andra utmaningar för detta unika australiensiska pungdjur är förlusten av den miljö de lever i och skador eller dödsfall på grund av trafik eller djur som hundar och katter. I april förra året förklarade de australiska myndigheterna  koalan som ”sårbar” över hela landet och har listat koalan som en utrotningshotad art.