Nytt gentest för prostatacancer


Snart kan man med hjälp av ett enkelt DNA-test påvisa om en person har risk för att få prostatacancer. Detta innebär att färre män behöver genomgå vävnadsprov i onödan. Män som bär på flera kända riskgener löper fyra till fem gånger större risk att drabbas av prostatacancer. Detta framkommer i en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet.

Hittills har man identifierat män med misstänkt prostatacancer främst genom ett blodprov, så kallat PSA-prov. Det behövs dock bättre metoder eftersom PSA-provet hos många kan visa på höga PSA-värden utan att man för den skull har prostatacancer. Dessutom kan alla sjukdomar i prostatakörteln leda till att halten PSA i blodet ökar.

– Inom en snar framtid kommer PSA-prov att kunna kombineras med enkla genetiska tester. Det innebär att färre män kommer att behöva genomgå biopsi i onödan och att fler som har prostatacancer kan upptäckas, säger Henrik Grönberg, professor vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Det är känt att uppkomsten av prostatacancer delvis beror på medfödda faktorer, vilket gör att vissa män löper större risk än andra att utveckla sjukdomen. Tidigare har man också hittat fem genvarianter som var och en enskilt påverkar risken men endast marginellt. Därför har kunskapen om dem inte kunnat hjälpa enskilda patienter.

 Nu har forskargruppen vid Karolinska Institutet i samarbete med amerikanska forskare för första gången analyserat hur dessa fem genvarianter tillsammans påverkar risken för cancer.

Resultaten, som publiceras i den framstående tidskriften New England Journal of Medicine, visar att män som bär på fyra eller fler riskvarianter har en fyra till fem gånger ökad risk att drabbas av prostatacancer. Om männen dessutom hade nära släktingar som haft prostatacancer ökade risken ytterligare.

Enligt forskarna är det första gången någon har lyckats visa hur en kombination av många gener påverkar risken för sjukdom.

– För första gången har den här typen av studie lett till möjligheten att utveckla ett kliniskt användbart gentest, säger Henrik Grönberg.

Forskarlag över hela världen söker för närvarande efter genkombinationer som ligger bakom vanliga sjukdomar som cancer, diabetes och astma.

Studien är baserad på genetiska analyser av cirka 4800 svenska män, där knappt 3000 hade prostatacancer och 1800 inte hade någon prostatacancerdiagnos.

Fakta

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. Sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder. Sjuttiofem procent av dem som får symtom av prostatacancer är över 70 år. Var tjugonde svensk man dör av prostatacancer. Hälften av dem som dör av sjukdomen är över 80 år gamla. Risken att få prostatacancer är större för män med flera nära släktingar som haft sjukdomen. Du kan läsa mer om ärftlighetens betydelse på www.sjukvardsradgivningen.se.

Publikationen:
“Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer”
S. Lilly Zheng, Jielin Sun, Fredrik Wiklund, Shelly Smith, Pär Stattin, Ge Li, Hans-Olov Adami, Fang-Chi Hsu, Yi Zhu, Katarina Bälter, A. Karim Kader, Aubrey R. Turner, Wennuan Liu, Eugene R.Bleecker, Deborah A. Meyers, David Duggan, John D. Carpten, Bao-Li Chang, William B. Isaacs, Jianfeng Xu, and Henrik Grönberg. New England Journal of Medicine, 16 januari 2008.